Geplaatst op

2 jeugd- en gezinscoach bij gemeente Alkmaar, CAO Jeugdzorg schaal 10 (28-36 uur)

De jeugd- en gezinscoach biedt ondersteuning aan jeugdigen en het gezin in hun eigen omgeving bij het oplossen van (niet alledaagse) vraagstukken met betrekking tot de verzorging, de opvoeding en ontwikkeling van de jeugdige. Dit gebeurt door samen een ondersteuningsplan op te stellen, het positief beïnvloeden van de jeugdige/het gezin en overige betrokkenen/netwerk. Met als gevolg dat de eigen kracht van de jeugdige /het gezin en het netwerk wordt versterkt en er een veilige opgroeisituatie is gerealiseerd.

Als er specialistische of intensievere zorg nodig is, dan formuleer je samen met het gezin de te behalen resultaten door de zorgaanbieder. In het geval dat het gezin zelf niet de regie kan voeren en er sprake is van meervoudige complexe en/of domein overstijgende problematiek, blijf je als procesregisseur betrokken bij het gezin.

Het bieden van coaching behoort daarnaast, in bepaalde gevallen, ook tot de taken van de jeugd- en gezinscoach.

De jeugd- en gezinscoach werkt samen met externe beroepskrachten (zoals huisartsen, docenten, kinderopvang, politie) waarbij hij/zij de rol van expert vervult in vraagstukken op het gebied van opvoeding, ondersteuning en jeugdhulp, vaak complexe casuïstiek. Daarnaast is het beoordelen van de veiligheid (en waar nodig het ondernemen van actie) binnen een gezin een belangrijk aspect, evenals registratie en dossiervorming omtrent de casussen.

Wij vragen

  • HBO werk- en denkniveau;
  • Registratie in het kwaliteitsregister SKJ;
  • Aantoonbare ervaring met complexe casuïstiek in de jeugdzorg of jeugdbescherming;
  • Psychiatrische achtergrond is een pré;
  • Kennis van kaders van het door de gemeente gevoerde (zorg)beleid en vastgestelde processen en beschikbare producten;
  • Kennis van de sociale kaart in en rond Alkmaar en lokale zorgstructuren;
  • Kennis over wijkgericht werken, opvoeding en ontwikkeling;
  • Kennis van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling;
  • Kennis van en ervaring met relevante methodieken of oplossingsgerichte benaderingen zoals Sign of Safety, Eén gezin één plan, Eigen Kracht;
  • Competenties: samenwerken, open en transparant communiceren, flexibele en proactieve houding.

Salaris en Solliciteren :

Deze functie valt onder de CAO Jeugdzorg schaal 10, prima secundaire arbeidsvoorwaarden en een jaarlijks studiebudget van €750,00.

Stuur je motivatiebrief en CV voor de sluitingsdatum (30 juni 2024) naar Stichting Groeimee. sollicitatie@stichtinggroeimee.nl .

Voor info: 06- 48873371 Ilje Mollerus (manager Stichting Groeimee)