Jeugd- en gezinscoaches Voortgezet Onderwijs

Aan elke school voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs in de regio Alkmaar en Hoorn is een jeugd- en gezinscoach Voortgezet Onderwijs verbonden. Zij zijn wekelijks op school te vinden.

De coaches zijn er om leerlingen, hun ouders en de school te ondersteunen en samen met de betrokkenen te bespreken welke problemen er spelen en wat hieraan te doen is. De inzet van de jeugd- en gezinscoach VO verloopt meestal via de ondersteuningscoördinator van de school. De coach gaat samen met ouders en hun zoon/dochter de hulpvraag in kaart brengen en biedt advies en/of een kortdurende vorm van ondersteuning aan. Dit kan bestaan uit een aantal gesprekken met de jongere op school. De contacten kunnen ook met jongere en ouders thuis plaatsvinden.

Wanneer er intensievere en specialistische jeugdhulp nodig is, kan de jeugd- en gezinscoach VO ouders en jongere verwijzen naar een passend hulpaanbod.

De jeugd- en de gezinscoaches, die verbonden zijn aan het voortgezet onderwijs, hebben veel ervaring in het begeleiden van jongeren en hun ouders. Ze kennen de scholen goed en weten waar jongeren tegenaan kunnen lopen op school. De jeugd- en gezinscoaches VO vormen met elkaar een team, dat onderdeel uitmaakt van Stichting Groeimee.


Samenwerking

De jeugd- en gezinscoach VO werkt in eerste instantie samen met de school. Maar ook met de huisarts, GGD, het samenwerkingsverband en organisaties voor jeugdhulp. De jeugd- en gezinscoach streeft er op deze manier naar om de ondersteuning voor een jongere zo goed mogelijk in te zetten. Dit gebeurt alleen na overleg en met toestemming van ouders en jongere.


Privacy

Jongeren en ouders hebben recht op privacy. Iedere hulpvraag wordt vertrouwelijk behandeld met in achtneming van de spelregels op het gebied van privacybescherming en informatiedeling (conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Een jeugd- en gezinscoach VO mag nooit zonder toestemming van ouders en jongere informatie met derden bespreken. Dit mag alleen in situaties waarbij de inschatting wordt gemaakt dat een jongere gevaar loopt.


Klachten

De jeugd- en gezinscoaches streven ernaar jongeren en ouders zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat een jongere of ouders niet tevreden zijn over de wijze waarop ze in een bepaalde situatie zijn behandeld. Dan is er de mogelijkheid een klacht in te dienen bij Stichting Groeimee.


Verwijsindex

Jongeren hebben in hun leven met professionals te maken. Denk aan de docenten op school, de huisarts of een jongerenwerker. Niet altijd kennen zij elkaar. De verwijsindex zorgt ervoor dat deze professionals elkaar kunnen vinden indien nodig. Ze kunnen dan, met toestemming van ouders en jongeren (> 16 jaar) met elkaar overleggen en werken zo niet langs elkaar heen. Jongeren die aangemeld worden bij de jeugd- en gezinscoach VO, worden in de verwijsindex opgenomen om de samenwerking tussen alle betrokkenen te verbeteren.


Voorbeeldvragen van jongeren:

  • Ik voel me onzeker en wil hier graag tips bij.
  • Ik zit niet lekker in mijn vel en wil hier graag hulp bij.
  • Mijn ouders zijn gescheiden en ik voel me er erg tussenin staan.
  • Ik heb vaak ruzie met mijn ouders en wil hier graag een oplossing voor.
  • Ik heb iets vervelends meegemaakt. Hier moet ik zoveel aan denken, dat ik me niet op het schoolwerk kan concentreren.
  • Het gaat niet goed op school en dat heeft o.a. te maken met  problemen thuis of in mijn vrije tijd.
  • Op school vinden ze mijn gedrag niet goed. Hoe kan ik het anders doen?