Over ons

Onze missie

“Ieder kind en gezin heeft recht op kwalitatief goede hulp. Onze professionals en onze diensten zijn hierop het antwoord”

Stichting Groeimee is een ervaren specialist in de jeugdhulp. Wij hebben als doel gemeenten en onderwijs te ondersteunen in de uitvoering van de jeugdwet en de hierbij behorende taken. Wat u van ons kunt verwachten is passie, toewijding en deskundigheid op het gebied van jeugdhulp. Binnen Stichting Groeimee staat de zorg voor de jeugdigen en hun gezinnen centraal.


Ontzorg concept

Met onze diensten kunnen gemeenten de complexe (toegangs-)taken van de jeugdhulp uitvoeren. Daarnaast voeren wij opdrachten uit binnen het onderwijs in opdracht van gemeenten. Hierbij hanteert Sichting Groeimee een full service “ontzorg” concept tegen een marktconform tarief, uitgevoerd door vakbekwame en beroepsgeregistreerde jeugdprofessionals.


Ervaring en netwerk

Door onze jarenlange ervaring in de jeugdhulp en jeugdbescherming zorgen wij voor een goede match tussen de vraag van de opdrachtgever en de juiste professional. Ons brede netwerk biedt de mogelijkheid om juist die ene geschikte persoon te vinden voor uw opdracht.

Onze jeugdprofessionals zijn altijd lerend en volgen SKJ geaccrediteerde trainingen waardoor zij vakbekwaam, up-to-date zijn en de kans krijgen om zich verder te blijven ontwikkelen. Al onze professionals zijn beroepsgeregistreerd (SKJ, NVO/NIP). Wanneer nodig kunnen zij met vragen en/of ondersteuning terecht bij de experts binnen ons trainingscentrum. Onze jeugdprofessionals werken hierdoor conform de veldnormen en de verantwoorde werktoedeling.


Positief Onderscheiden

Wij ‘groeien mee’ door uitbreiding van werkzaamheden en het groeien op inhoud door de beste kwaliteit te bieden aan – onder andere – gemeenten in de vorm van:

  • Uitstekende jeugdprofessionals;
  • Hoge mate van kwaliteit tegen een marktconform tarief;
  • Kennisontwikkeling en kennisdeling;
  • Innovatie teweeg brengen in het jeugddomein;
  • Ondersteunen van gemeenten bij uitvoering en ontwikkeling op jeugdbeleid;
  • Trainingscentrum voor elke jeugdprofessional en het sociale domein.

Het organogram van Stichting Groeimee is hier te lezen.