Dienstverlening

Stichting Groeimee biedt de volgende dienstverlening voor gemeenten, samenwerkingspartners, professionals, het onderwijs en cliënten:

  • werkgeverschap bij de uitvoering van overheidstaken voor de jeugd en gezinnen in het sociaal domein
  • inzet van deskundig en professioneel personeel
  • laagdrempelige inhoudelijke kennis op het gebied van vrij toegankelijke Jeugd- en opvoedhulp, met name gericht op signalering, preventie en veiligheid
  • trainingscentrum

Dienstverlening

Jeugd- en gezinsprofessionalsJeugd- en gezinscoaches Voortgezet Onderwijs

Jeugd- en gezinscoaches Voortgezet Onderwijs

Aan elke school voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs in de regio Alkmaar en Hoorn is een jeugd- en gezinscoach Voortgezet Onderwijs verbonden. Zij zijn wekelijks op school te vinden.De coaches zijn er om leerlingen, hun ouders en de school te ondersteunen en samen met de betrokkenen te bespreken welke problemen er…

Jeugd- en gezinscoaches MBO

Jeugd- en gezinscoaches MBOPreventieve J-GGZ Voortgezet Onderwijs regio Noord Kennemerland

Preventieve J-GGZ Voortgezet Onderwijs regio Noord Kennemerland

Doel: De gedragswetenschapper JGGZ-VO heeft als doel om de specifieke onderwijs- en zorgbehoeften van leerlingen met complexe (psychiatrische) problematiek in kaart brengen en middels gerichte handelingsadviezen, begeleiding en/of verwijzing een stagnatie in de leerontwikkeling, dan wel schooluitval voorkomen of opheffen. Aanmeldingen worden gedaan door scholen na overleg met de aan…

Raad van toezicht

Raad van Toezicht