Geplaatst op

Jeugd- en Schoolcoaches Voortgezet Onderwijs regio Noord Kennemerland

24 tot 36 uur, CAO Jeugdzorg, schaal 9 (max € 4919,81)

Groeimee ontwikkelt door! In verband met uitbreiding zoeken wij voor meerdere scholen in het voor VO, VSO of Praktijkonderwijs ervaren Jeugd- en Schoolcoaches.

Wat ga je doen?

Je gaat binnen de school aan de slag met ondersteuningsvragen van leerlingen, in nauwe samenwerking met ouders/verzorgers en de school. Met elkaar wordt ingezet op het realiseren van inclusiever onderwijs, het voorkomen van schooluitval en inzet van specialistische vormen van jeugdhulp door vroegtijdig signaleren en interveniëren.  

De Jeugd- en Schoolcoach:

 • Denkt mee met school en kan als jeugdhulpspecialist advies en coaching bieden aan onderwijsprofessionals bij vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien. 
 • Sluit aan bij vroegsignalering door onderwijsprofessionals en kan vanuit deze vroegsignalering preventief gesprekken voeren met leerlingen en diens ouders/verzorgers om leerlingen in hun kracht te zetten en de sociale omgeving te activeren.  
 • Kan ondersteuningsvragen verhelderen, beantwoorden en/of verkleinen. Indien nodig wordt een Gedragswetenschapper JGGZ-VO, Preventief Ambulant Jeugdhulpverlener VO of een collega vanuit de lokale toegang van de gemeente betrokken.   
 • Kan, indien nodig, een beschikking aanvragen voor intensievere of meer specialistische vervolghulp bij de gemeente waar de jeugdige woonachtig is.
 • Kan, indien nodig, een brugfunctie hebben tussen school en specialistische (jeugd)hulpverlening.

Groeimee

Groeimee is een bevlogen en innovatieve organisatie die zich richt op het bieden van ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. De organisatie is opgebouwd uit drie grote pijlers: Detachering, Trainingscentrum en Jeugdhulp & Onderwijs.

Binnen de afdeling Jeugdhulp & Onderwijs zijn diverse teams actief, voornamelijk in de regio West Friesland, Noord Kennemerland en Midden Kennemerland. De Jeugd- en Schoolcoach is onderdeel van het Jeugd- en Schoolteam in Noord Kennemerland.

De Jeugd- en Schoolcoach werkt zelfstandig op school en is hierbij onderdeel van de ondersteuningsstructuur van de school. Binnen het Jeugd- en Schoolteam van Groeimee werkt de Jeugd- en Schoolcoach samen met collega Preventief Ambulant Jeugdhulpverleners, de Gedragswetenschapper Jeugd- en Schoolteam en de Gedragswetenschappers JGGZ-VO.

Wat breng je mee?

Als professional weet jij als geen ander dat uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden én een groot empathisch vermogen onmisbaar zijn in ons werkveld. Je bent verbindend, flexibel en werkt zelfstandig. Daarnaast is een oplossingsgerichte houding een belangrijk item voor ons. Je bent analytisch sterk en kunt als gespreksleider omgaan met meerzijdige partijdigheid.

Als je daarnaast ook onderstaand rijtje kunt afvinken, dan gaan we heel graag met jou in gesprek! 

 • Minstens HBO geschoold (SPH/MWD).
 • SKJ registratie of mogelijkheid tot registratie is vereist (dit is een voorwaarde die bij wet wordt gesteld).
 • Een VOG (niet ouder) dan 3 maanden.
 • Op de hoogte van procedures onderwijs, gebiedsteams en (jeugd)hulpverlening.
 • Kennis van en ruime ervaring met oplossingsgericht en netwerkgericht werken in de jeugdhulpverlening.
 • In staat om buiten de kaders te denken en te handelen.
 • Ervaring in het bieden van schoolmaatschappelijk werk is een pré.

Wat kun je van Groeimee verwachten?

Groeimee ontwikkelt samen met de jeugdhulpregio, het SWV en de scholen de jeugdhulp op school in diverse regio’s door.  Met onze kennis, ervaring en preventieve aanpak zetten wij ons in voor een beter welbevinden van leerlingen of studenten. Binnen Groeimee krijg je de ruimte om jouw talenten optimaal in te zetten en er is veel ruimte voor eigen inbreng. 

 • Een team van inspirerende, betrokken en zeer ervaren collega’s binnen een informele werkcultuur.
 • De CAO Jeugdzorg is van toepassing.
 • Naast een salaris in schaal 9 met uitloop periodiek +2 (afhankelijk van jouw kennis, opleiding en ervaring max. € 4919,81).
 • Een goede pensioenregeling.
 • Een goede reiskosten- en thuiswerkregeling.
 • Een studiebudget van € 750,00 op jaarbasis om jouw SKJ registratie op peil te houden.

Het betreft een arbeidsovereenkomst variërend tussen 24 en 36 uur per week, voor in eerste instantie een jaar. Omdat je werkzaam bent op en vanuit school, ben je de schoolvakanties (grotendeels) vrij. Je werkt gedurende de schoolweken wat meer uren (naar rato van jouw arbeidsovereenkomst en vrije dagen) om de vakanties te compenseren.

Enthousiast? 

Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar sollicitatie@stichtinggroeimee.nl

Geplaatst op

Gedragswetenschapper / Orthopedagoog

(met basisdiagnostiek aantekening)

24 / 32 uur

Jij hebt van nature affiniteit met het menselijk welzijn. Voor deze functie gedragswetenschapper zoeken wij een nieuwe collega die specifiek interesse heeft in onderzoek naar kinderen en (jong)volwassenen. Voor je werkzaamheden werk je hybride tussen onze locaties in Noord-Holland.

Deze vacature gedragswetenschapper valt binnen het sociaal domein en richt zich met name op de volgende twee onderwerpen:

Integrale Vroeghulp
Soms ontwikkelen kinderen zich anders dan leeftijdsgenootjes. Integrale Vroeghulp is er voor iedere ouder die zich zorgen maakt of vragen heeft over zijn of haar kind van 0 -7 jaar. Dit kan bijvoorbeeld gaan over vragen over het gedrag dat het kind laat zien. Of over vragen rondom de ontwikkeling op cognitief, taal, sociaal, emotioneel of motorisch gebied. We willen ouders en kinderen zo vroeg mogelijk ondersteunen wanneer er zorgen en/of vragen zijn.

Kinderen en (jong)volwassenen
Met de diagnostiek bij kinderen en (jong)volwassenen leveren wij een belangrijke bijdrage aan de ondersteuning van mensen die (tijdelijk) vastlopen in hun leven en op zoek zijn naar de juiste ondersteuningsvorm.

De afdeling Onderzoek & Diagnostiek is een ondersteunende afdeling binnen Stichting Groeimee (jeugd) en Mee & de Wering (volwassenen). Zo is er altijd sprake van een samenwerking van meerdere disciplines. Jij bent verantwoordelijk voor het onderzoek en gaat na welke zorg- of ondersteuningsbehoefte de client nodig heeft. Het is een uitdaging om te motiveren en om je aan te passen aan de communicatie en de verschillende achtergronden en beperkingen van onze cliënten

Op dit moment is er binnen de gezamenlijke afdeling het meeste behoefte aan een gedragswetenschapper/ orthopedagoog met een expertise of interesse voor kind – en jeugd diagnostiek. De afdeling wordt organisatie breed ingezet. Je geeft regelmatig consultatie aan collega’s wanneer er vragen zijn rondom ontwikkeling en gedrag bij cliënten. Ook lever je een bijdrage aan beleidsontwikkeling op jouw vakgebied met andere collega’s binnen het aandachtsgebied Jeugd.

Wat breng je mee?

Een oplossingsgerichte instelling met een hoge mate van zelfsturing vinden wij naast een dosis humor en zelfreflectie belangrijk. Als gedragswetenschapper ben je analytisch, beschik je over empathisch vermogen en heb je een klantgerichte en collegiale instelling. Communicatieve vaardigheden zijn zowel mondeling als schriftelijk onmisbaar in jouw functie. Je haalt plezier uit het uitvoeren van onderzoek en kijkt met een open visie naar de mens. Wanneer je daarnaast ook onderstaand rijtje kunt afvinken, dan gaan we graag met jou in gesprek!

 • Een relevante WO-diploma (zoals Orthopedagogiek of Psychologie), met basisaantekening diagnostiek;
 • Kennis van en ervaring met de omgang met mensen met een (licht) verstandelijke beperking in combinatie met psychische en/of gedragsproblematiek en specifieke begeleidingsvragen als autisme, ADHD en niet-aangeboren hersenletsel;
 • Ervaring in (handelingsgerichte) diagnostiek
 • Affiniteit met en enthousiasme voor het werken de doelgroepen Jeugd;
 • Je bent geregistreerd in het SKJ-beroepsregister (of hiertoe bereid).

Wat kun jij van ons verwachten?

Naast een team van betrokken collega’s binnen een informele werkcultuur, bieden wij jou veel flexibiliteit en regelvrijheid in jouw werk.

 • CAO Jeugdzorg (Schaal 11)
 • Goede pensioenregeling
 • Ruime reiskostenregeling
 • Persoonlijk opleidingsbudget
 • Laptop en telefoon
 • Hybride werken in de regio Noord-Holland, hoofdkantoor in Alkmaar
 • Enthousiaste collega’s 

Enthousiast?

We ontvangen graag jouw CV en motivatie via sollicitatie@stichtinggroeimee.nl

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Ilje Mollerus manager Stichting Groeimee.

Mail    :           i.mollerus@stichtinggroeimee.nl

Tel      :           06-48873371

Geplaatst op

Preventief Ambulant Jeugdhulpverleners Voortgezet Onderwijs regio Noord-Kennemerland

24 tot 36 uur, CAO Jeugdzorg, schaal 9 (max € 4919,81)

Groeimee ontwikkelt door! In verband met uitbreiding zoeken wij voor meerdere scholen in het voor VO, VSO of Praktijkonderwijs ervaren Preventief Ambulant Jeugdhulpverleners.

Wat ga je doen?

Er wordt contextueel gewerkt binnen en buiten de school met zowel leerlingen als hun gezinnen en sociale netwerk. Met elkaar wordt ingezet op het realiseren van inclusiever onderwijs, het voorkomen van schooluitval en inzet van specialistische vormen van jeugdhulp door vroegtijdig signaleren en interveniëren.  

De Preventief Ambulant Jeugdhulpverlener:

 • Draagt in samenspraak met school bij aan een preventieve aanpak gericht op een positief pedagogisch klimaat, het welbevinden van de leerlingen en het versterken van hun veerkracht.  
 • Begeleidt, coacht en adviseert onderwijsprofessionals, ouders/verzorgers en leerlingen bij vragen rondom opvoeden en opgroeien.
 • Werkt samen in de driehoek ouders/verzorgers, leerling en school aan een gezamenlijke integrale aanpak.
 • Werkt binnen de school om de problematiek van de leerling vroegtijdig te normaliseren en te voorkomen dat er geïndiceerde (jeugd)hulpverlening ingezet moet worden.
 • Werkt buiten de school (systeemgericht) en organiseert ambulante begeleiding thuis of in het netwerk om vroegtijdig te normaliseren en te voorkomen dat er geïndiceerde (jeugd)hulpverlening ingezet moet worden.
 • Zoekt in geval van complexe en/of meervoudige problematiek de samenwerking op met specialistische jeugdhulpverlening en kan adviseren over de benodigde inzet.
 • Kan, indien nodig, in de regio een beschikkingsaanvraag doen voor specialistische jeugdhulp bij de gemeente.

Groeimee

Groeimee is een bevlogen en innovatieve organisatie die zich richt op het bieden van ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. De organisatie is opgebouwd uit drie grote pijlers: Detachering, Trainingscentrum en Jeugdhulp & Onderwijs.

Binnen de afdeling Jeugdhulp & Onderwijs zijn diverse teams actief, voornamelijk in de regio West Friesland, Noord Kennemerland en Midden Kennemerland. De Preventief Ambulant Jeugdhulpverlener is onderdeel van het Jeugd- en Schoolteam in Noord Kennemerland.

De Preventief Ambulant Jeugdhulpverlener werkt zelfstandig op en vanuit de school, hierbij wordt nauw samengewerkt met de collega’s in de ondersteuningsstructuur van de school. Binnen het Jeugd- en Schoolteam van Groeimee werkt de Preventief Ambulant Jeugdhulpverlener samen met collega Jeugd- en Schoolcoaches, Gedragswetenschapper Jeugd- en Schoolteam en de Gedragswetenschappers JGGZ-VO.

Wat breng je mee?

Als professional weet jij als geen ander dat uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden én een groot empathisch vermogen onmisbaar zijn in ons werkveld. Je bent verbindend, flexibel en werkt zelfstandig. Daarnaast is een oplossingsgerichte houding een belangrijk item voor ons. Je bent analytisch sterk en kunt als gespreksleider omgaan met meerzijdige partijdigheid.

Als je daarnaast ook onderstaand rijtje kunt afvinken, dan gaan we heel graag met jou in gesprek! 

 • Minstens HBO geschoold (SPH/MWD).
 • SKJ registratie of mogelijkheid tot registratie is vereist (dit is een voorwaarde die bij wet wordt gesteld).
 • Een VOG (niet ouder) dan 3 maanden.
 • Ervaring met en kennis van intercultureel werken.
 • Op de hoogte van procedures onderwijs, gebiedsteams en (jeugd)hulpverlening.
 • Ervaring met het bieden van gezinsinterventies.
 • Kennis van en ruime ervaring met systeemgericht, oplossingsgericht en netwerkgericht werken in de jeugdhulpverlening.
 • In staat om buiten de kaders te denken en te handelen.

Gezien de teamsamenstelling en vraag nodigen wij specifiek kandidaten met een andere culturele achtergrond dan de Europese uit om contact met ons op te nemen.

Wat kun je van Groeimee verwachten?

Groeimee ontwikkelt samen met de jeugdhulpregio, het SWV en de scholen de jeugdhulp op school in diverse regio’s door.  Met onze kennis, ervaring en preventieve aanpak zetten wij ons in voor een beter welbevinden van leerlingen of studenten. Binnen Groeimee krijg je de ruimte om jouw talenten optimaal in te zetten en er is veel ruimte voor eigen inbreng. 

 • Een team van inspirerende, betrokken en zeer ervaren collega’s binnen een informele werkcultuur.
 • De CAO Jeugdzorg is van toepassing.
 • Naast een salaris in schaal 9 met uitloop periodiek +2 (afhankelijk van jouw kennis, opleiding en ervaring max. € 4919,81).
 • Een goede pensioenregeling.
 • Een goede reiskosten- en thuiswerkregeling.
 • Een studiebudget van € 750,00 op jaarbasis om jouw SKJ registratie op peil te houden.

Het betreft een arbeidsovereenkomst variërend tussen 24 en 36 uur per week, voor in eerste instantie een jaar. Omdat je werkzaam bent op en vanuit school, ben je de schoolvakanties (grotendeels) vrij. Je werkt gedurende de schoolweken wat meer uren (naar rato van jouw arbeidsovereenkomst en vrije dagen) om de vakanties te compenseren.

Enthousiast? 

Stuur dan jouw motivatiebrief en CV voor 30 juni naar sollicitatie@stichtinggroeimee.nl. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 3 juli (hele dag) en donderdag 4 juli (tot 14.00).

Heb je nog vragen of behoefte aan meer informatie? Dan kun je contact opnemen met Judith Wit, leidinggevende Jeugdhulp & Onderwijs Stichting Groeimee op nummer 06 14969905 of j.wit@stichtinggroeimee.nl.  

Geplaatst op

Jeugdhulpdeskundigevoor 28 – 36 uur per week bij de Afdeling Jeugd Gemeente Alkmaar

Ben jij die sociaalvaardige, kritische, klant en resultaatgerichte collega? Kun je zelfstandig werken binnen een zelf organiserend team, maar ben je ook een teamplayer? Blijf je presteren onder druk en kun je je hierin flexibel opstellen? Kun jij balans vinden tussen regels en maatwerk en deze op de juiste manier verantwoorden? En geeft het jou energie als je een ondersteuningsadvies kunt vertalen naar een passend aanbod? En gaat jouw hart sneller kloppen om als spin in het web te opereren tussen de uitvoering, beleid en contractmanagement?

Door middel van je ‘hands on mentaliteit’ weet je snel je weg te vinden in de organisatie en vervul je daarin een verbindende rol. Om deze reden is het belangrijk dat je mondelinge en schriftelijke communicatie effectief, duidelijk en bondig is. Jij weet moeiteloos te schakelen tussen verschillende taken, die afwisselend en snel na elkaar om jouw aandacht vragen. Je houdt dus van een uitdagende baan!
Ben jij diegene die betekenisvol werk wil doen?
Dan nodigen wij je graag uit voor een gesprek!

Het team Jeugdhulpdeskundigen bestaat uit 7 collega’s.

Algemene kenmerken functie:
Als Jeugdhulpdeskundige beweeg je tussen uitvoering en beleid. Je werkt intensief samen met de Jeugd&gezinscoaches, kwaliteit-beleidsmedewerkers en contractmanagers. De Jeugdhulpdeskundige is een SKJ-geregistreerde professional met uitgebreide ervaring op het gebied van indiceren, kind- en gezinsproblematiek en aanbod jeugdhulp. De Jeugdhulpdeskundige verbindt passend jeugdhulpaanbod aan de zorgvraag van het gezin, stelt de juiste beschikking op en is aanspreekpunt voor de jeugd- en gezinscoaches, contractpartners, gecertificeerde instellingen, huis-/jeugdartsen en het regionale team van inkoop en contractmanagement.

Voor deze functie beschik je over brede kennis van jeugdhulp en vind je het leuk om mee te denken over beleid van inkoop Jeugd en werkprocessen binnen het sociaal domein. Je houdt van werken in een dynamische en complexe omgeving.


Hoofdactiviteiten:

 • matcht passend jeugdhulpaanbod met de hulpvraag en doelen
 • toetst aan de jeugdwet en verordening Jeugdhulp en stelt de beschikking op
 • heeft goed zicht op het zorglandschap en signaleert hierin trends en ontwikkelingen en geeft daardoor gevraagd en ongevraagd advies
 • streeft naar een goede samenwerking met zorgaanbieders
 • voert samen met de inkoop-contractmanager de contractmanagement gesprekken
 • opereert als een verbindende schakel tussen uitvoering – beleid – kwaliteit – management en de Regionale Netwerkorganisatie
 • neemt hierin een adviserende en signalerende rol aan
 • heeft kennis van Jeugdhulp in de regio en de Jeugdwet
 • wordt ingezet om in ‘Jeugdhulp’ onderwerpen mee te denken
 • draagt actief bij aan verschillende werk- project – stuurgroepen, doorontwikkelingen en het herschrijven van (werk)processen.
  Functie-eisen
 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding  
 • Je hebt kennis van de sociale kaart van de regio Alkmaar
 • Je bent bekend met de jeugdwet en hebt basiskennis van bestuursrecht, passend onderwijs, WMO,WLZ en participatiewet
 • Je bent op de hoogte van actuele ontwikkeling in het sociaal domein
 • Kennis van PGB financiering
 • Affiniteit met contractbeheer
 • Relevante werkervaring, bij voorkeur opgedaan binnen de gemeentelijke overheid of een jeugdzorgaanbieder
 • Beschikken over een SKJ-registratie


Ons aanbod
Een leuke, uitdagende functie! We bieden jou de ruimte om je talenten in te zetten, te ontwikkelen en om eigen ideeën in te brengen.

Afhankelijk van je kennis, opleiding en ervaring biedt Stichting Groeimee voor deze functie een maximum salaris van €4973,88 bruto per maand (CAO Jeugdzorg schaal 10 per 01-01-2024) bij een 36urige werkweek. Met daarbij prima secundaire arbeidsvoorwaarden en scholingsbudget. Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid op een vast contract.


Meer informatie en solliciteren

Is deze baan op jouw lijf geschreven? Dan zien we jouw cv en sollicitatiebrief graag tegemoet! Voor nadere en vrijblijvende informatie over deze functie kan op werkdagen contact opgenomen worden met het team jeugdhulpdeskundigen gemeente Alkmaar op het nummer 072-5488797.
Vrijblijvend koffiedrinken om meer indruk te krijgen, kan altijd!

Reageer dan voor 6 mei 2024 naar sollicitatie@stichtinggroeimee.nl gericht aan Ilje Mollerus manager Stichting Groeimee.

Geplaatst op

2 jeugd- en gezinscoach bij gemeente Alkmaar, CAO Jeugdzorg schaal 10 (28-36 uur)

De jeugd- en gezinscoach biedt ondersteuning aan jeugdigen en het gezin in hun eigen omgeving bij het oplossen van (niet alledaagse) vraagstukken met betrekking tot de verzorging, de opvoeding en ontwikkeling van de jeugdige. Dit gebeurt door samen een ondersteuningsplan op te stellen, het positief beïnvloeden van de jeugdige/het gezin en overige betrokkenen/netwerk. Met als gevolg dat de eigen kracht van de jeugdige /het gezin en het netwerk wordt versterkt en er een veilige opgroeisituatie is gerealiseerd.

Als er specialistische of intensievere zorg nodig is, dan formuleer je samen met het gezin de te behalen resultaten door de zorgaanbieder. In het geval dat het gezin zelf niet de regie kan voeren en er sprake is van meervoudige complexe en/of domein overstijgende problematiek, blijf je als procesregisseur betrokken bij het gezin.

Verder lezen 2 jeugd- en gezinscoach bij gemeente Alkmaar, CAO Jeugdzorg schaal 10 (28-36 uur)