Basismodule TOP-3® voor samenwerking

 0,00

Basismodule

Twee dagen
19.2 SKJ
Regio Noord-Holland Noord
Wil je je inschrijven samen met 1 of meer collega’s? Wijzig hieronder dan het aantal. Op de afrekenpagina verderop is het mogelijk om de extra namen en emailadressen toe te voegen.
Categorie:

Beschrijving

Alle trainingen voor 2024 zitten vol! Data 2025 nog niet bekend

Gefaseerd Samenwerken voor Veiligheid (GSV) gaat over het duurzaam stoppen van structurele
onveiligheid binnen afhankelijkheidsrelaties.
Het thema (on)veiligheid binnen afhankelijkheidsrelaties maakt deel uit van het leven en is vaak het
gevolg van leefdomein overstijgende omstandigheden, bijvoorbeeld financiële situatie
of woonomstandigheden. Daarom is samenwerking zo essentieel om tot duurzame oplossingen te
komen.


De ‘TOP-3® methodiek samenwerken voor veiligheid’ (voortaan ‘de TOP-3’ genoemd) is door de
auteurs van GSV ontwikkeld voor professionals, zodat zij in de praktijk kunnen samenwerken in en
rond een casus. Hierbij wordt samengewerkt met alle direct betrokkenen, hun netwerk en alle bij de
casus betrokken professionals. Dit gebeurt met behulp van de TOP-3 plannen, die bestaan uit het
veiligheidsplan, het hulpverleningsplan en het herstelplan. Deze instrumenten ondersteunen in de
samenwerking met alle betrokkenen en geven sturing aan de hulpverlening. Alle reeds aanwezige
kennis en kunde wordt hierbij ingezet. De TOP-3® is een model om tot samenwerking en coördinatie
te komen bij structurele onveiligheid door het volgen van een gestructureerd, geprioriteerd en
gefaseerd stappenplan. Het is dus geen methodiek die nevengeschikt is aan bijvoorbeeld Signs of
Safety of Multifocus. De TOP-3® is op weg om in Nederland de gouden standaard voor samenwerking
bij onveiligheid te worden.

Werken volgens de visie Gefaseerde ketenzorg (gefaseerd samenwerken aan veiligheid) gaat niet vanzelf en vraagt professionals een zelfde taal te spreken. Hiertoe is de basismodule TOP-3® methodiek voor samenwerking ontwikkeld. In deze training leer je hoe je de TOP-3® methodiek kunt toepassen in de dagelijkse praktijk.

De TOP-3 plannen
De basis van de TOP-3 plannen (veiligheidsplan, hulpverleningsplan en herstelplan) is het stellen van
vragen om met het cliëntsysteem en professionals in gesprek te gaan over mogelijke onveiligheid in
afhankelijkheidsrelaties. Het doel is om een gedeeld beeld op de mogelijke onveiligheid te verkrijgen,
zodat daarna samen afspraken gemaakt kunnen worden om deze onveiligheid te stoppen en om
samen gedurende langere tijd aan het werk te gaan om duurzame veiligheid tot stand te brengen.
De samenwerking tussen professionals van verschillende sectoren en beroepsgroepen én met het
cliëntsysteem heeft als doel deze duurzame veiligheid te realiseren. Om dit doel te bereiken is het
belangrijk dat:

Iedereen de focus op (het vermoeden van) onveiligheid richt;

 • Iedereen dezelfde taal spreekt;
 • Iedereen met hetzelfde plan werkt;
 • De samenwerking gedurende langere tijd door eenzelfde regisseur wordt gecoördineerd,
  oftewel: 1 focus, 1 taal, 1 plan, 1 regisseur/coördinator
 • Betrokkenen de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan het casusoverleg;
 • Betrokkenen de mogelijkheid hebben om, met inachtneming van AVG en beroepsgeheim,
  noodzakelijke informatie met elkaar te delen om de onveiligheid te doorbreken

Voor wie is deze opleiding bedoeld?
De Basismodule TOP-3 voor samenwerking is door Civil Care ontwikkeld voor uitvoerend
professionals zodat teams en organisaties kunnen gaan (samen)werken volgens de visie GSV en de
TOP-3®:

 • Voor professionals die al ruime ervaring hebben in het werken met deze doelgroep van
  cliënten (partners, gezinnen, ouderen) waar binnen het systeem sprake is van structurele
  onveiligheid (huiselijk geweld, kindermishandeling, verwaarlozing, seksueel geweld e.a.)
 • Voor professionals die het belangrijk en een uitdaging vinden om alle cliënten uit het
  systeem te betrekken;
 • Voor professionals die de samenwerking opzoeken met collega’s van andere organisaties

Huiswerkopdracht (± 6 uur)

 • Na dag 1: Aan de hand van een eigen casus de eerste processtappen ‘Onveilige
  gebeurtenissen en Risicofactoren’ in kaart brengen m.b.v. het TOP-3 plan voor directe
  veiligheid.
 • Na dag 2: Aan de hand van een eigen casus de processtappen van de het TOP-3 plan
  voor directe veiligheid + de feedback van de opleiders op de 1ste opdracht uitwerken.
 • De cursisten ontvangen na afloop van de training een uitgewerkte voorbeeldcasus in de TOP-3 plannen

Leerdoelen:

 • Ervaren welke basishouding van holding en transparantie in gesprek met cliënten helpend is
 • om hun verhalen over de pijn van de onveiligheid te horen om vervolgens respectvol door te
 • vragen over wat er feitelijk gebeurde;
 • Besef dat alle netwerkpartners van de (fase van de directe) veiligheid zijn en inzicht in ieders
  eigen positie en rol in dat veld;
 • Weten welke expertise je als professional zelf kunt toevoegen tijdens iedere fase van
  gefaseerd samenwerken;
 • Inzicht in je eigen ‘cirkel van invloed’ binnen en buiten de organisatie om het werken aan
  veiligheid te versterken;
 • Stap 1 en stap 2 van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen uitvoeren
  door de TOP-3 toe te passen en begrijpen hoe het volgen van het TOP-3 plan van directe
  veiligheid je door alle stappen van de Meldcode leidt;
 • Weten en ervaren hoe zowel met cliënten als met de betrokken professionals in gesprek
  gegaan kan worden over alle onderdelen van het TOP-3 plan en hoe te werk te gaan om tot
  de gewenste resultaten te komen van directe veiligheid; stabiele veiligheid en herstel voor
  alle betrokken leden van het systeem;
 • Ervaren hoe je aan een TOP-3 casusoverleg kunt bijdragen ten dienste van een gezamenlijk
  Veiligheidsplan voor directe veiligheid en zien hoe je het zou kunnen voorzitten;
 • Ervaren hoe het TOP-3 plan te gebruiken om met cliënten en hun netwerk tot passende
  veiligheidsafspraken te komen en hoe te ondersteunen zodat deze ook nagekomen worden;
 • Inzicht in wanneer het nodig is om expertise bij te schalen als de resultaten voor veiligheid
  niet tijdig behaald worden;
 • Leren hoe je aan de hand van de TOP-3 plannen door het stellen van de juiste vragen kunt
  meedenken met casuïstiek van collega’s;
 • Weten wanneer de stap naar de fase van risicogestuurde zorg genomen kan worden met
  hulp van het TOP-3 hulpverleningsplan en vervolgens naar de fase van herstel met het
  herstelplan.
  Gebruikte werkvormen tijdens de training
 • Door oefeningen ervaren wat de TOP-3 van je vraagt en wat het je oplevert;
 • Kennisoverdracht over de bedoeling van het gefaseerd werken en de toepassing van de
  TOP-3;
 • Middels observatie van rollenspel gezamenlijke reflectie op deze nieuwe werkwijze;
 • Bekijken van visueel materiaal;
 • Delen van eigen ervaringen;
 • Alleen of in duo’s oefenen met onderdelen van het TOP-3 plan aan de hand van een eigen
  casus;

De trainers zijn opgeleid en gelicenseerd door Civil Care.


Trainers

Fleur Brands

Fleur Brands
Trainer TOP-3 methodiek, regio Zuid Scharwoude

Lucienne Steen

Lucienne Scheen
Trainer TOP-3 methodiek, regio Den Helder

Lenneke Winder

Lenneke Winder
Trainer TOP-3 methodiek, regio Alkmaar

Helma Ruder

Helma Ruder
Trainer TOP-3 methodiek, regio Zuid-Scharwoude

Paula Wijker

Paula Wijker
Trainer TOP-3 methodiek, regio Alkmaar

Caroline & Petra

Caroline & Petra
Trainers TOP-3 methodiek, regio West-Friesland/Enkhuizen


Referenties

“/”

“/”

Extra informatie

Trainingsdata

Verschillende data, trainers en locaties

Wanneer de training geen doorgang kan vinden, brengen wij jou hier twee weken voorafgaand aan de training van op de hoogte.
Tijd

9:30 – 17:00

Duur

Twee dagen

Studiebelasting

Huiswerkopdracht ±6 uur (dit zijn de uren buiten de trainingsuren ter voorbereiding op de training)

Punten

19.2 SKJ

Aantal personen

14

Locatie

Regio Noord-Holland Noord

Adres

Caroline & Petra: Stadhuis Enkhuizen, Fleur & Helma: De Binding Bosgroet 12 Zuid-Scharwoude, Lenneke & Paula: Stadhuis Alkmaar, Lucienne &Tamara: Ws Boerderij De Schooten,l Den Helder

Lunch

Inbegrepen (Bij dieetwensen of vegetarisch graag even doorgeven)

Trainingsmateriaal

Inclusief studiemateriaal en certificaat

Trainingsniveau

Niveau van de training: HBO niveau Aanvangsniveau: HBO werk- en denkniveau. Wanneer je toch graag deze training zou willen volgen, maar niet aan dit niveau voldoet, neem dan contact met ons op.

Startdatum

VOL! Nieuwe data 2025 nog onbekend

Trainers

Caroline & Petra, Fleur & Helma, Lenneke & Paula, Lucienne &Tamara

Voor wie

Professionals in Noord-Holland Noord die in hun werk te maken hebben met onveiligheid in huishoudens.
Van deelnemers wordt verwacht dat er kennis is van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en dat zij in hun werk het gesprek over onveiligheid zouden kunnen aangaan.