Training Verbeterde Meldcode

De ervaring die de trainer had als professional was duidelijk zichtbaar in de voorbeelden die zij noemde. Dit maakte dat de voorbeelden voor mij concreter werden

Systemisch werken

In deze training leer je anders kijken en op een andere manier doen.