Training #suïcide voorkomen

 240,00

Bij jongeren

Een dag
8 SKJ
Alkmaar
Eerst volgende startdatum: 16-05-2024
Wil je je inschrijven samen met 1 of meer collega’s? Wijzig hieronder dan het aantal. Op de afrekenpagina verderop is het mogelijk om de extra namen en emailadressen toe te voegen.
Categorieën: ,

Beschrijving

Uit onderzoek blijkt dat suïcidaal gedrag nog moeilijk wordt herkend, hulpverleners en de omgeving vaak wel een onderbuikgevoel hebben maar terughoudend zijn om er naar te vragen. In de training leer je welke signalen kunnen wijzen op suïcidaal gedrag maar ook welke beschermende factoren en het versterken hiervan een grote rol kunnen spelen bij het voorkomen van suïcide. In gespreksvoering leer je het taboe te doorbreken en om samen met de jongere en het (gezins) systeem regie te voeren over het suïcidale proces.


In de training komen de volgende onderdelen aan bod:

 • de risicofactoren(risicogroepen) en beschermde factoren bij suïcidale personen
 • gesprekstechnieken en vragen die gesteld kunnen worden waardoor er een grotere mogelijkheid is tot een open gesprek
 • vraagstukken als privacy, beroepsgeheim versus zorgplicht
 • de drie urgentieniveaus
 • de vier stadia van het suïcidale proces en de escalatie hiervan
 • het maken van een veiligheidsplan ofwel veiligheidsafspraken
 • systemisch denken en handelen
 • interventies en doorverwijzen
 • opvatting westerse versus niet westerse culturen en de houding hierin

Na het volgen van deze training heb/kun je:

 • Signalen van zichtbare en niet zichtbare suïcidale gedachten herkennen
 • het taboe doorbreken en een open gesprek voeren
 • kennis van hoe om te gaan met privacy
 • kennis van de theorie m.b.t. het suïcidale proces
 • het betrekken van het systeem/ netwerk en het maken van een veiligheidsplan
 • doorverwijzen naar de juiste hulpverlening
 • aansluiten bij de client afkomstig uit verschillende culturen

Het doel van deze training is met name het aanreiken van handvatten om de eerste signalen van suïcide te kunnen herkennen en hoe jij hier met de cliënt en het gezinssysteem open over in gesprek kunt gaan.


Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!
Trainers

Jelko van Riet

Jelko van Riet
Sinds 2014 is Jelko werkzaam in het sociaal domein. Hij heeft lang gewerkt als sociaal werker als generalist in een wijkteam met specialisatie gezinsproblematiek. Daarnaast verzorgde hij al trainingen aan professionals.
Jelko zijn passie en expertise ligt bij de doelgroep pubers en (jong)volwassenen. Met name suïcidepreventie, huiselijk geweld en kindermishandeling behoren tot zijn specialisme.

In 2020 is Jelko begonnen bij Stichting Groeimee. Naast dat hij werkt als trainer, is hij Jeugd- en Gezinscoach bij Stichting Groeimee.Referenties

“Mooie training wat zorgt dat je het gesprek open durft aan te gaan.”

“Leerzame cursus waarbij de kennis op een gangbare manier gedeeld wordt, zonder het onderwerp te beladen te maken.”

“Leerzame cursus waarbij de kennis op een gangbare manier gedeeld wordt, zonder het onderwerp te beladen te maken.”

Extra informatie

Trainingsdata

16-05-2024

Wanneer de training geen doorgang kan vinden, brengen wij jou hier twee weken voorafgaand aan de training van op de hoogte.
Tijd

9:30 – 17:00

Duur

Een dag

Studiebelasting

1.5 uur (dit zijn de uren buiten de trainingsuren ter voorbereiding op de training)

Punten

8 SKJ

Aantal personen

10

Locatie

Alkmaar

Adres

Hertog Aalbrechtweg 18, 1823 DL Alkmaar

Extra

Incompany in overleg

Lunch

Inbegrepen (Bij dieetwensen of vegetarisch graag even doorgeven)

Trainingsmateriaal

Inclusief studiemateriaal en certificaat

Trainingsniveau

Niveau van de training: HBO niveau Aanvangsniveau: HBO werk- en denkniveau. Wanneer je toch graag deze training zou willen volgen, maar niet aan dit niveau voldoet, neem dan contact met ons op.

Voor wie

jeugd -en gezinsprofessionals,
jeugd- en gezinscoaches,
jeugdzorgwerkers,
jeugdconsulenten,
pleegzorgwerkers,
jeugd- en gezinsbeschermers,
beleidsmedewerkers,
managers,
jongerenwerkers,
coördinatoren,
anders in de (jeugd)zorg werkenden,
docenten/leerkrachten.