Training LVB; wat kan IK ermee?

 308,00

(H)erkennen van – en samenwerken met ouders met een licht verstandelijke beperking

Een dag
10 SKJ, 9 Registerplein
Alkmaar
Eerst volgende startdatum: Op aanvraag
Wil je je inschrijven samen met 1 of meer collega’s? Wijzig hieronder dan het aantal. Op de afrekenpagina verderop is het mogelijk om de extra namen en emailadressen toe te voegen.
Categorie:

Beschrijving

In de ondersteuning en hulp bij opvoeden en opgroeien is samenwerken met ouders/opvoeders en jeugdigen een van de belangrijkste aspecten in ons werk als hulpverlener.
Iedere ouder wil het beste voor zijn kind en wil hierin gehoord, erkend en serieus genomen worden. Dit geldt ook voor ouders die een licht verstandelijke beperking hebben en/of moeilijk lerend zijn.
Soms lijkt het alsof deze ouders jou niet serieus nemen omdat ze niets doen met je hulp en adviezen. Je krijgt de indruk dat ze niet goed begrijpen wat je komt doen, vinden je misschien wel een pottenkijker of bemoeial en houden zich vervolgens naar jouw idee niet aan de gemaakte afspraken.
In dat geval wordt samenwerken voor zowel ouders als voor jou als hulpverlener wel heel lastig en frustrerend. Misschien zelfs zodanig dat je je afvraagt ”wat kan ik met deze ouders?”

Mensen die moeilijk lerend zijn of waarbij sprake is van een licht verstandelijke beperking, hebben vaker moeite met het houden van overzicht, het zien van oorzaak en gevolg en het begrijpen van situaties. Ook kan er, mede als gevolg van negatieve ervaringen thuis, op school of met hulpverleners sprake zijn van verminderd zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld.

Dit kan van invloed zijn op het contact en de samenwerking tussen hulpverleners en ouders met een licht verstandelijke beperking en tot weerstand leiden.
Deze ouders hebben soms het gevoel dat ze als ouders niet goed genoeg gevonden worden en kunnen daardoor wantrouwend en achterdochtig zijn. Ook de angst om hun kind(eren) kwijt te raken ligt hieraan ten grondslag.

Om als hulpverlener bij deze ouders ingang en vertrouwen te krijgen is het van essentieel belang om contact te maken en aan te sluiten. Hierdoor creëer je ruimte om samen met ouders te werken aan een ‘passende’ manier van opvoeden enerzijds en het veilig en onbezorgd opgroeien van hun kinderen anderzijds.

In het vinden – en houden van een balans tussen deze beide aspecten kunnen hulpverleners voor grote dilemma’s en afwegingen komen te staan.

In deze interactieve training zoomen we in op de betekenis van een licht verstandelijke beperking in het dagelijks leven en functioneren.
Meer specifiek gaan we in op ouder – en opvoeder schap bij mensen die een licht verstandelijke beperking hebben of moeilijk lerend zijn en besteden we specifieke aandacht aan het contact, de communicatie, omgang en ondersteunende interventies bij opvoeden met een licht verstandelijke beperking.

Deze training kan op maat worden afgestemd op de praktijk van de deelnemers.


In de training komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Signaleren & herkennen; wat is een licht verstandelijke beperking?
 • IQ & EQ; het psychologisch onderzoek (niveaus van functioneren)
 • Levensgebieden risico – en beschermende factoren
 • Het effect van de participatiewet; zelfregie versus zelfredzaamheid
 • Taboe, angst en stigma
 • Kwetsbaarheid
 • Licht verstandelijke beperking in andere culturen
 • De impact van stress, angst en negatieve ervaringen
 • Aansluiten of kortsluiten; in gesprek met (tips en tools)
 • Het belang van het netwerk; omgeving & context
 • Grenzen en begrenzen; direct communiceren vanuit compassie
 • Sociaal wenselijk gedrag & weerstand
 • Preventie en passende hulp
 • Duivelse dilemma’s in de basisvoorwaarden van veilig opvoeden & opgroeien als er bij ouders sprake is van een licht verstandelijke beperking

Na het volgen van deze training heb/kun je:

 • Herkennen van – en signaleren van een licht verstandelijke beperking en niveaus van functioneren
 • Kennis van de risico – en beschermende factoren
 • Inzicht in het verschil tussen zelfregie en zelfredzaamheid en het vinden van balans hiertussen
 • Aansluiten in contact en samenwerken met ouders met een licht verstandelijke beperking
 • Preventief in te zetten met de juiste zorg en hierdoor escalatie van problemen voorkomen
 • De kennis van – en de vaardigheid om verschillende gesprekstools/materialen toe te passen in contact en gesprek met ouders met een licht verstandelijke beperking
 • Kennis van de impact van stress en trauma
 • Een inschatting maken van de draagkracht bij mensen met een licht verstandelijke beperking en dit bespreekbaar maken
 • Erkenning geven voor het ouderschap bij een licht verstandelijke beperking
 • Kennis van de mogelijkheden voor passende hulp en ondersteuning voor mensen/ouders met een licht verstandelijke beperking
 • In samenwerking met ouders toeleiden naar – of verwijzen naar passende hulpverlening
 • Inzicht in een andere culturele interpretatie en betekenis van een licht verstandelijke beperking
 • Herkennen van sociaal wenselijk gedrag
 • Omgaan met weerstand
 • Bespreekbaar maken van de basisvoorwaarden van opvoeden en opgroeien

Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!


Trainers

Sandra van der Vliet

Sandra van der Vliet
Sandra van der Vliet heeft in de afgelopen 30 jaar gewerkt in de (gedwongen) jeugdhulpverlening. Zij is gestart als groepsleidster in een kindertehuis, heeft daarna als Jeugd- en gezinsbeschermer gewerkt en werkte de afgelopen jaren bij Veilig Thuis. Na het behalen van een PABO diploma is zij werkzaam geweest als leerkracht op een basisschool.
Echter een stukje van haar hart was achter gebleven bij het werken met kinderen en gezinnen in lastige opvoedsituaties waardoor zij weer is geen werken in de de gedwongen hulpverlening. Tegelijkertijd heeft zij een opleiding tot trainer gevolgd en interne trainingen verzorgd binnen De Jeugd- en Gezinsbeschermers en voor professionals bij Veilig Thuis. Door haar jarenlange ervaring in het werkveld heeft zij expertise opgebouwd op het gebied van gespreksvoering met kinderen, rapporteren, oplossingsgericht werken en het thema huiselijk geweld en kindermishandeling.
De wens om professionals binnen jeugdhulp/ jeugdbescherming en sociaal domein verder toe te rusten en vakbekwaam te maken zodat ook zij met hun “hart” hulpverlening kunnen blijven bieden, heeft gemaakt dat zij zich nu volledig als trainer inzet bij Stichting Groeimee.


Referenties

“/”

“/”

Extra informatie

Trainingsdata

Op aanvraag

Wanneer de training geen doorgang kan vinden, brengen wij jou hier twee weken voorafgaand aan de training van op de hoogte.
Tijd

9:30 – 17:00

Duur

Een dag

Studiebelasting

2 uur (dit zijn de uren buiten de trainingsuren ter voorbereiding op de training)

Punten

10 SKJ, 9 Registerplein

Aantal personen

16

Locatie

Alkmaar

Adres

Hertog Aalbrechtweg 18, 1823 DL Alkmaar

Lunch

Inbegrepen (Bij dieetwensen of vegetarisch graag even doorgeven)

Trainingsniveau

Niveau van de training: HBO niveau Aanvangsniveau: HBO werk- en denkniveau. Wanneer je toch graag deze training zou willen volgen, maar niet aan dit niveau voldoet, neem dan contact met ons op.

Trainingsmateriaal

Inclusief studiemateriaal en certificaat

Extra

Incompany in overleg

Voor wie

jeugd -en gezinsprofessionals,
jeugd- en gezinscoaches,
jeugdzorgwerkers,
jeugdconsulenten,
pleegzorgwerkers,
jeugd- en gezinsbeschermers,
beleidsmedewerkers,
managers,
jongerenwerkers,
coördinatoren,
anders in de (jeugd)zorg werkenden,
docenten/leerkrachten.