Training Dat is toch kinderspel!

 240,00

Praten met kinderen (12-) middels inzet creatief materiaal

Een dag
12 SKJ
Alkmaar
Eerst volgende startdatum: Nog niet bekend
Wil je je inschrijven samen met 1 of meer collega’s? Wijzig hieronder dan het aantal. Op de afrekenpagina verderop is het mogelijk om de extra namen en emailadressen toe te voegen.
Categorie:

Beschrijving

Heb jij ook gesprekken met kinderen en vraag je je af op welke manier je deze gesprekken goed vorm kunt geven? Dan is deze training echt iets voor jou. Je leert en oefent in deze training gebruik te maken van creatieve middelen om een gesprek met een kind succesvol te laten verlopen.
Kinderen zijn niet gewend om aan tafel te zitten en een gesprek te voeren. Kinderen hebben een creatieve geest en om daarbij aan te sluiten maakt dat de gesprekken die je voert meer opleveren voor zowel jou maar vooral voor het kind.


In de training komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Aansluiten in gesprek bij kinderen (12-) in verschillende leeftijdsfasen
 • Participatie van het kind
 • Houdingsaspecten van de hulpverlener in gesprek met het kind
 • Veiligheid creëren in gesprek
 • Metagesprek voeren
 • Stilstaan bij non-verbale communicatie
 • Gesprekstools passend bij verschillende situaties worden toegelicht en uitgelegd
 • Het toepassen van deze gesprekstools en theorie in gesprek met het kind
 • Eigen mogelijkheden (creativiteit) onderzoeken, om in een onverwachte situatie gebruik te maken van dat wat er in de omgeving aanwezig is om een gesprek te voeren
 • Richtlijn “samen beslissen over passende hulp”

Na het volgen van deze training heb/kun je:

 • Kennis van verschillende manieren om aan te sluiten in gesprek bij kinderen in verschillende leeftijdsfasen(12-) en situaties
 • Het kind conform de wettelijke kaders betrekken in een hulpverleningstraject
 • Reflecteren op eigen houding
 • Een veilige gespreksomgeving creëren en behouden
 • Bewust van de invloed van non-verbale communicatie en metagesprek voeren met het kind
 • De kennis van -en vaardigheden om verschillende gesprekstools/ materialen toe te passen in gesprek met het kind
 • Behoefte van het kind in kaart brengen
 • De eigen creativiteit vergroot en kan deze inzetten om in een onverwachte situatie een passend gesprek met een kind te voeren met dat wat er is.

Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!


Trainers

Sandra van der Vliet

Sandra van der Vliet
Sandra van der Vliet heeft in de afgelopen 30 jaar gewerkt in de (gedwongen) jeugdhulpverlening. Zij is gestart als groepsleidster in een kindertehuis, heeft daarna als Jeugd- en gezinsbeschermer gewerkt en werkte de afgelopen jaren bij Veilig Thuis. Na het behalen van een PABO diploma is zij werkzaam geweest als leerkracht op een basisschool.
Echter een stukje van haar hart was achter gebleven bij het werken met kinderen en gezinnen in lastige opvoedsituaties waardoor zij weer is geen werken in de de gedwongen hulpverlening. Tegelijkertijd heeft zij een opleiding tot trainer gevolgd en interne trainingen verzorgd binnen De Jeugd- en Gezinsbeschermers en voor professionals bij Veilig Thuis. Door haar jarenlange ervaring in het werkveld heeft zij expertise opgebouwd op het gebied van gespreksvoering met kinderen, rapporteren, oplossingsgericht werken en het thema huiselijk geweld en kindermishandeling.
De wens om professionals binnen jeugdhulp/ jeugdbescherming en sociaal domein verder toe te rusten en vakbekwaam te maken zodat ook zij met hun “hart” hulpverlening kunnen blijven bieden, heeft gemaakt dat zij zich nu volledig als trainer inzet bij Stichting Groeimee.


Referenties

“een leuke, leerzame training met veel tools en inspiratie”

“een inspirerende training met tools die je kan inzetten tijdens gesprekken met kinderen”

“Inspirerende training waarin je je kunt verdiepen in de achtergronden van methodieken”

“fijne leerzame training als je voor je werk gesprekken voert met kinderen”

“zorgt voor inspiratie en nieuwe energie om aan de slag te gaan”

“Fijne actieve training om je skills en kennis weer even te finetunen”

Extra informatie

Trainingsdata

voorjaar 2024, data volgt!

Wanneer de training geen doorgang kan vinden, brengen wij jou hier twee weken voorafgaand aan de training van op de hoogte.
Tijd

9:30 – 17:00

Duur

Een dag

Studiebelasting

1 uur (dit zijn de uren buiten de trainingsuren ter voorbereiding op de training)

Punten

12 SKJ

Locatie

Alkmaar

Adres

Hertog Aalbrechtweg 18, 1823 DL Alkmaar, Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BG Alkmaar

Lunch

Inbegrepen (Bij dieetwensen of vegetarisch graag even doorgeven)

Trainingsmateriaal

Inclusief studiemateriaal en certificaat

Trainingsniveau

Niveau van de training: HBO niveau Aanvangsniveau: HBO werk- en denkniveau. Wanneer je toch graag deze training zou willen volgen, maar niet aan dit niveau voldoet, neem dan contact met ons op.

Voor wie

Jeugd -en gezinsprofessionals,
jeugd- en gezinscoaches,
jeugdzorgwerkers,
jeugdconsulenten,
pleegzorgwerkers,
jeugd- en gezinsbeschermers,
beleidsmedewerkers,
managers,
jongerenwerkers,
coördinatoren,
anders in de (jeugd)zorg werkenden,
docenten/leerkrachten.