Systemisch Werken

 480,00

Invloed van systemen op denken, voelen, doen.

Twee dagen
16 SKJ, 16 Registerplein
Alkmaar
Eerst volgende startdatum: Op aanvraag
Wil je je inschrijven samen met 1 of meer collega’s? Wijzig hieronder dan het aantal. Op de afrekenpagina verderop is het mogelijk om de extra namen en emailadressen toe te voegen.
Categorieën: ,

Beschrijving

Het denken in oorzaak en gevolg is ons met de paplepel ingegeven. Bijvoorbeeld:
‘Door de over- beschermende houding van deze moeder is dit kind faalangstig.’

Maar je kan het ook omdraaien: ”Door de faalangst van dit kind is deze moeder over beschermend.”

Systemisch denken en werken gaat er vanuit dat iedereen beïnvloedt wordt door de systemen waarvan hij deel uit maakt. Dit systeem kan bestaan uit een gezin, een school, een buurt, een team, vriendengroep of familie etc.

Al deze systemen hebben invloed op denken, voelen, doen van een individu. Een belangrijk uitgangspunt van systemisch werken is de circulaire causaliteit: waar worden mensen door beïnvloedt en hoe beïnvloeden mensen elkaar? Een vader die zich druk maakt over zijn zoon omdat die zich niet aan de afspraken houdt zegt: ”Door het gedrag van mijn zoon maak ik mij zorgen.” De zoon zegt: ”Ik moet wel mijn eigen plan trekken want mijn vader zit continue boven op me en ik mag niets.” Het komt dus door mijn vader dat ik zo doe.” We denken vaak in oorzaak en gevolg. We zoomen in en vervolgens kijken we als het ware door een koker nog maar in één richting. We leggen de oorzaak van ons eigen gedrag bij de ander en daardoor loopt het vast.

Als je systemisch werkt laat je oorzaak en gevolg denken los, je kijkt naar de circulaire causaliteit, de wederzijdse beïnvloeding. Het gaat over ineffectieve patronen tussen mensen zien. Op het moment dat je er op deze wijze naar kijkt komt er verruiming, zet je een systemische bril op en kan er d.m.v. systemische interventies samen met cliënten(en) gewerkt worden aan het doorbreken van deze  ineffectieve patronen.

In deze twee-daagse training ”Systemisch werken” leer je systemisch kijken en handelen. Je leert verschillende perspectieven in te nemen en vanuit hier ineffectieve patronen te herkennen.

Het is een training die inzicht geeft in de basisprincipes van systemisch werken en vooral hoe je deze effectief in de praktijk kunt toepassen.

Er wordt gewerkt met eigen ingebrachte casuïstiek waardoor de koppeling van de theorie direct naar de dagelijkse praktijk wordt gemaakt en je systemisch werken integreert in jouw begeleiding aan cliënten.

Hierdoor is deze training zeer praktijk gericht.


In de training komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Wat is systemisch werken
 • Systemische eigenschappen herkennen
 • Rollen, posities en labels in een gezin
 • Over ordening/ binding en balans
 • De attitude van een systemische hulpverlener
 • Meerzijdige partijdigheid
 • Eigen patronen en triggers herkennen
 • Reflecteren op eigen systemen
 • Dramadriehoek
 • Meerzijdig partijdig zijn. Hoe doe je dat?
 • Interventies in zetten waaronder:
  • circulaire vragen stellen
  • meta communicatie
  • kernkwadrant
  • beeldtaal

Na het volgen van deze training heb/kun je:

 • Kennis over wat sociale systemen zijn
 • Reflecteren op eigen sociale systemen
 • Herkennen van systemische eigenschappen en deze benoemen
 • Systemische hypotheses maken
 • Inzicht in eigen patronen en het herkennen van persoonlijke triggers
 • Aansluiten en positie innemen
 • Systemische analyse maken op praktijk casus
 • Ineffectieve patronen doorbreken door systemisch interventies in te zetten
 • Inzicht in-en toepassen van de Dramadriehoek
 • Meerzijdige partijdig zijn
 • Systemisch werken met cliënten in de praktijk

Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!


Trainers

Teamleider Yvonne van Pouderoijen

Yvonne van Pouderoijen
Drs. Yvonne van Pouderoijen is orthopedagoog, expertise Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Yvonne heeft jarenlange ervaring in het werken binnen de jeugdzorg als gedragswetenschapper, teammanager, behandelcoördinator, hulpverlener en trainer. In de rol als inhoudelijk adviseur vanuit het Landelijk Netwerk Veilig Thuis is zij in 2018 betrokken geweest bij het opstellen van het afwegingskader bij 4 van de 8 beroepsgroepen. Tevens was zij aandachtfunctionaris Triage-instrument en landelijk trainer Triage- Instrument, herziende versie. Momenteel is zij  naast haar werk als trainer ook projectleider & onderzoeker bij de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland op het thema Meldcode & Empowerment.

Sandra van der Vliet

Sandra van der Vliet
Sandra van der Vliet heeft in de afgelopen 30 jaar gewerkt in de (gedwongen) jeugdhulpverlening. Zij is gestart als groepsleidster in een kindertehuis, heeft daarna als Jeugd- en gezinsbeschermer gewerkt en werkte de afgelopen jaren bij Veilig Thuis. Na het behalen van een PABO diploma is zij werkzaam geweest als leerkracht op een basisschool.
Echter een stukje van haar hart was achter gebleven bij het werken met kinderen en gezinnen in lastige opvoedsituaties waardoor zij weer is geen werken in de de gedwongen hulpverlening. Tegelijkertijd heeft zij een opleiding tot trainer gevolgd en interne trainingen verzorgd binnen De Jeugd- en Gezinsbeschermers en voor professionals bij Veilig Thuis. Door haar jarenlange ervaring in het werkveld heeft zij expertise opgebouwd op het gebied van gespreksvoering met kinderen, rapporteren, oplossingsgericht werken en het thema huiselijk geweld en kindermishandeling.
De wens om professionals binnen jeugdhulp/ jeugdbescherming en sociaal domein verder toe te rusten en vakbekwaam te maken zodat ook zij met hun “hart” hulpverlening kunnen blijven bieden, heeft gemaakt dat zij zich nu volledig als trainer inzet bij Stichting Groeimee.


Referenties

“In deze training leer je anders kijken en op een andere manier doen.”

“Verrijkend, afwisselend, inspirerend”

Extra informatie

Trainingsdata

Op aanvraag

Wanneer de training geen doorgang kan vinden, brengen wij jou hier twee weken voorafgaand aan de training van op de hoogte.
Duur

Twee dagen

Punten

16 SKJ, 16 Registerplein

Aantal personen

12

Locatie

Alkmaar

Lunch

Inbegrepen (Bij dieetwensen of vegetarisch graag even doorgeven)

Trainingsniveau

Niveau van de training: HBO niveau Aanvangsniveau: HBO werk- en denkniveau. Wanneer je toch graag deze training zou willen volgen, maar niet aan dit niveau voldoet, neem dan contact met ons op.

Trainingsmateriaal

Inclusief studiemateriaal en certificaat

Eerst volgende startdatum

Op aanvraag

Voor wie

Jeugd -en gezinsprofessionals,
jeugd- en gezinscoaches,
jeugdzorgwerkers,
jeugdconsulenten,
pleegzorgwerkers,
jeugd- en gezinsbeschermers,
beleidsmedewerkers,
managers,
jongerenwerkers,
coördinatoren,
anders in de (jeugd)zorg werkenden,
docenten/leerkrachten.