Mediawijsheid

 240,00

(Ben jij Digibe(e)t-er)

Een dag
10 SKJ
Alkmaar
Eerst volgende startdatum: 03-06-2024
Wil je je inschrijven samen met 1 of meer collega’s? Wijzig hieronder dan het aantal. Op de afrekenpagina verderop is het mogelijk om de extra namen en emailadressen toe te voegen.
Categorie:

Beschrijving

De meesten van ons zijn aardig op de hoogte of denken dat ze aardig op de hoogte zijn van social media en de ontwikkelingen hierin.

Echter gaat de ontwikkeling op dit gebied erg snel! We hebben te maken met een totaal nieuw leefgebied in de ontwikkeltaken van jeugdigen. Dit vraagt extra aandacht van ouders, opvoeders, scholen en jeugdhulpverleners. Wanneer het op één van de levensgebieden niet lekker loopt, zien we dat het vaak zijn weerslag heeft op het andere. Dit geldt ook voor social media gebruik.

Bij jongeren staat social media op nummer 1 van de piramide van basisbehoeften (Maslow). Een interessante ingang om hier eens met elkaar over in gesprek te gaan en juist hierdoor in contact te raken/ blijven. Maar hoe doe je dit dan? En wanneer gaat hier nou echt te veel tijd in zitten? Een verslaving of angst?
Of komt een kind/ jongere in de problemen door social media? Denk aan gevaarlijke situaties zoals sexting of grooming. In de training gaan we hier dieper op in en kijken we vooral ook naar de preventie op dit gebied.
Hier ligt een belangrijke taak voor onze maatschappij als het gaat over bewustwording en ouders meenemen in de overtuiging van de grootsheid hiervan!


In de training komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Bewust worden van positieve en negatieve effecten van social media
 • Social media een nieuw levensgebied!
 • Wat doet social media met jou?
 • Preventief werken door bewust worden en bewustmaken van een
  opvoedtaak van de ouders
 • Games en tools om in het gezin in gesprek te gaan over social media
 • Emoticons en taal
 • Inzetten van spellen en social media als gespreksvaardigheid (tools)
 • Inventarisatie media ervaring jongere middels vragenlijst
 • Gespreksvaardigheden om in gesprek te gaan met jongeren over social
  media, de positieve kanten en risico’s hiervan
 • Risico’s social media/ internet : sexting, grooming, cyberpesten etc.
 • Stappenplan sexting en doorverwijzen naar de juiste hulp
 • Risicovolle doelgroepen herkennen
  Na het volgen van deze training kun je en heb je o.a.:
 • Kennis van de verschillende platformen social media
 • Inzicht en bewustzijn van de invloed van social media en dat dit als een
  apart levensgebied dient te worden benaderd.
 • Positieve en negatieve effecten van social media en hoe je deze positief kan
  inzetten in het belang van de client
 • De eigen ervaringen en waarden m.b.t. social media en hoe dit een rol kan
  spelen in de benadering hiervan naar cliënten
 • Herkennen en signaleren van verschillende risico’s van social media. Zoals
  grooming en sexting
 • Weten waar je moet zijn voor gerichte hulp bij problemen met social media
 • Gespreksvaardigheden in de praktijk brengen met jongeren en hun ouders
  over social media
 • De verschillende begeleidingsstijlen van ouders, ouders hiervan bewust
  maken en hierop aansluiten wanneer er een hulpvraag is, of ontstaat
 • Tips en tools aanreiken aan ouders om hier zelf thuis over in gesprek te
  raken en mee om te kunnen gaan
 • Normaliseren van social media en meenemen als nieuw levensgebied

Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!Trainers

Jelko van Riet

Jelko van Riet
Sinds 2014 is Jelko werkzaam in het sociaal domein. Hij heeft lang gewerkt als sociaal werker als generalist in een wijkteam met specialisatie gezinsproblematiek. Daarnaast verzorgde hij al trainingen aan professionals.
Jelko zijn passie en expertise ligt bij de doelgroep pubers en (jong)volwassenen. Met name suïcidepreventie, huiselijk geweld en kindermishandeling behoren tot zijn specialisme.

In 2020 is Jelko begonnen bij Stichting Groeimee. Naast dat hij werkt als trainer, is hij Jeugd- en Gezinscoach bij Stichting Groeimee.


Referenties

“De training heeft mij er heel erg van bewust gemaakt dat social media zo’n belangrijk thema in iemands dagelijks leven is. Dat het nu omschreven wordt als levensgebied was een eye-opener en zullen we veel meer gaan toepassen in de gesprekken die we voeren.”

“Deze training heeft mijn inzicht in de wereld van sociale media vergroot. Ik heb meer kennis gekregen over de vele sociale media kanalen, over de effecten daarvan en manieren om hierover in gesprek te gaan met ouders en kinderen/ jongeren. Deze training heeft mijn gereedschapskoffer goed gevuld!”

“Mediawijheid is een waardevolle training. Als hulpverlener sta je soms nog te weinig stil bij de invloeden van socialmedia. Door middel van de training heb ik meer handvatten gekregen om het gesprek over socialmedia met jongeren aan te gaan en een inschatting te maken van de invloed en eventuele onveiligheden.”

Extra informatie

Trainingsdata

maandag 3 juni 2024

Wanneer de training geen doorgang kan vinden, brengen wij jou hier twee weken voorafgaand aan de training van op de hoogte.
Tijd

9:30 – 17:00

Duur

Een dag

Studiebelasting

1 uur (dit zijn de uren buiten de trainingsuren ter voorbereiding op de training)

Punten

10 SKJ

Locatie

Alkmaar

Adres

Hertog Aalbrechtweg 18, 1823 DL Alkmaar

Lunch

Inbegrepen (Bij dieetwensen of vegetarisch graag even doorgeven)

Trainingsmateriaal

Inclusief studiemateriaal en certificaat

Trainingsniveau

Niveau van de training: HBO niveau Aanvangsniveau: HBO werk- en denkniveau. Wanneer je toch graag deze training zou willen volgen, maar niet aan dit niveau voldoet, neem dan contact met ons op.

Extra

Incompany in overleg

Eerst volgende startdatum

03-06-2024

Voor wie

Jeugd -en gezinsprofessionals,
jeugd- en gezinscoaches,
jeugdzorgwerkers,
jeugdconsulenten,
pleegzorgwerkers,
jeugd- en gezinsbeschermers,
beleidsmedewerkers,
managers,
jongerenwerkers,
coördinatoren,
anders in de (jeugd)zorg werkenden,
docenten/leerkrachten.