In gesprek met jeugdigen

 286,00

(12+)

Een dag
7.5 SKJ
Alkmaar
Eerst volgende startdatum: 07-11-2024
Wil je je inschrijven samen met 1 of meer collega’s? Wijzig hieronder dan het aantal. Op de afrekenpagina verderop is het mogelijk om de extra namen en emailadressen toe te voegen.
Categorie:

Beschrijving

Communiceren met jeugdigen wordt door zowel volwassenen als door de jeugdigen vaak niet als makkelijk ervaren. In ‘’Het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind’’ is opgenomen dat het kind een betekenisvolle participatie moet krijgen binnen een traject van hulpverlening waarin soms hele belangrijke/ ingrijpende besluiten worden genomen. Uit onderzoek blijkt dat hier nog te weinig aandacht aan wordt besteed. Als professional wil je hier natuurlijk vorm aan geven, maar hoe dan? Hoe start je een gesprek ? Hoe zorg je ervoor dat het gesprek niet stil valt en vele andere vragen kunnen hierbij een rol spelen.

Deze training bevat theorie over de houdingsaspecten van de professional in communiceren met jeugdigen en is er aandacht voor gespreksvaardigheden en oplossingsgericht werken. Tevens is de richtlijn ‘Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp’ verwerkt in deze training.

Naast de theorie zit de kracht van deze training  in het bewust worden van persoonlijke creativiteit welke je kunt inzetten bij de communicatie met jeugdigen. Dit zal ook tijdens de training geoefend worden met een trainersacteur.

Kortom in deze training leer je hoe je als professional de aansluiting kunt vinden bij de jeugdige  en de jeugdige een betekenisvolle participatie kan laten hebben in het traject.

De gespreksvaardigheden van de deelnemer worden aangevuld met meer creatieve opties.


Na het volgen van deze training heb/kun je:

  • De jeugdige conform de wettelijke kaders betrekken in een hulpverleningstraject.
  • Interpreteren van non-verbale communicatie.
  • De kennis van -en vaardigheden om verschillende gesprekstools/ materialen  toe te passen in   gesprek met de jeugdige.
  • Je eigen creativiteit ontdekt in manieren om gesprekken te voeren met  jeugdigen.
  • In communicatie met jeugdigen aansluiten bij hun bij achtergrond, cultuur, leefwereld en eventuele beperkingen en je oordeelt niet.
  • Kennis van verschillende gesprekstechnieken met jeugdigen.
  • Ben je in staat op creatieve wijze in gesprek te gaan met jeugdigen.

Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!


Trainers

Sandra van der Vliet

Sandra van der Vliet
Sandra van der Vliet heeft in de afgelopen 30 jaar gewerkt in de (gedwongen) jeugdhulpverlening. Zij is gestart als groepsleidster in een kindertehuis, heeft daarna als Jeugd- en gezinsbeschermer gewerkt en werkte de afgelopen jaren bij Veilig Thuis. Na het behalen van een PABO diploma is zij werkzaam geweest als leerkracht op een basisschool.
Echter een stukje van haar hart was achter gebleven bij het werken met kinderen en gezinnen in lastige opvoedsituaties waardoor zij weer is geen werken in de de gedwongen hulpverlening. Tegelijkertijd heeft zij een opleiding tot trainer gevolgd en interne trainingen verzorgd binnen De Jeugd- en Gezinsbeschermers en voor professionals bij Veilig Thuis. Door haar jarenlange ervaring in het werkveld heeft zij expertise opgebouwd op het gebied van gespreksvoering met kinderen, rapporteren, oplossingsgericht werken en het thema huiselijk geweld en kindermishandeling.
De wens om professionals binnen jeugdhulp/ jeugdbescherming en sociaal domein verder toe te rusten en vakbekwaam te maken zodat ook zij met hun “hart” hulpverlening kunnen blijven bieden, heeft gemaakt dat zij zich nu volledig als trainer inzet bij Stichting Groeimee.

Saskia Jelsma

Saskia Jelsma
Saskia Jelsma is trainer en trainingsacteur en gefascineerd door gedrag en communicatie. Het leuke van het vak is mensen inzicht geven in eigen gedrag en laten ervaren hoe communicatie effectiever kan. Saskia ziet zichzelf ook wel als levend lesmateriaal, benadert mensen professioneel, respectvol en met humor. In trainingen vindt zij het heel belangrijk dat mensen zich veilig voelen om verschillend gedrag uit te willen proberen en zo te leren.


Referenties

“/”

“/”

Extra informatie

Trainingsdata

07-11-2024

Wanneer de training geen doorgang kan vinden, brengen wij jou hier twee weken voorafgaand aan de training van op de hoogte.
Tijd

9:30 – 17:00

Duur

Een dag

Punten

7.5 SKJ

Aantal personen

10

Locatie

Alkmaar

Adres

Hertog Aalbrechtweg 18, 1823 DL Alkmaar, Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BG Alkmaar

Lunch

Inbegrepen (Bij dieetwensen of vegetarisch graag even doorgeven)

Trainingsmateriaal

Inclusief studiemateriaal en certificaat

Trainingsniveau

Niveau van de training: HBO niveau Aanvangsniveau: HBO werk- en denkniveau. Wanneer je toch graag deze training zou willen volgen, maar niet aan dit niveau voldoet, neem dan contact met ons op.

Voor wie

Alle professionals die met jeugdigen boven de 12 jaar werken.