Hechting & hechtingsproblemen

 264,00

Signaleren en reageren op hechtingsproblemen

Een dag
8.25 SKJ
Alkmaar
Eerst volgende startdatum: 20-06-2024
Wil je je inschrijven samen met 1 of meer collega’s? Wijzig hieronder dan het aantal. Op de afrekenpagina verderop is het mogelijk om de extra namen en emailadressen toe te voegen.
Categorieën: ,

Beschrijving

De manier waarop de hechting verlopen is in de eerste levensjaren heeft verstrekkende gevolgen in de ontwikkeling van ieder mens. Iedere professional die met gezinnen werkt krijgt te maken met vragen die terug te voeren zijn op de hechtingsontwikkeling van het kind en ouders. Belangrijk om als professional kennis te hebben over deze ontwikkeling. Hechting is een complex en breed onderwerp en in deze 1-daagse training geven we de cursist een beeld vanuit de richtlijnen Hechting en Hechtingsproblematiek en komen een aantal verklaringsmodellen aan bod. Iedere professional zal aspecten herkennen en na de cursus met meer handvatten en kennis weten hoe te handelen in de praktijk.

Je wordt op een interactieve manier meegenomen in de complexe materie over hechting. We prikkelen de cursist door te starten met een brede “holistische ”visie over de consequenties die een onveilige hechting kan hebben voor de rest van je leven. Vanuit deze “mindset” belichten we verschillende theorieën en verduidelijken we dat aan de hand van videomateriaal. We starten met de ontwikkeling van het jonge kind en hoe de hechting tot stand komt. We belichten de verschillende hechtingsstijlen en gaan het tweede dagdeel in op de problematiek als gevolg van een onveilige hechting. Uitgelegd wordt wat trauma en hechting met elkaar te maken hebben en hoe belangrijk sensitief responsief opvoeden is. We doen dit aan de hand van een mooie Power Point presentatie, interactief materiaal als filmpjes en opdrachten.


In de training komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Ontstaan van hechting
 • Verschillende hechtingsfasen
 • Hechtingsstijlen
 • Cirkel van Veiligheid
 • Mentaliseren
 • Problematische gehechtheid
 • Richtlijn problematische gehechtheid
 • Prevalentie & risicofactoren
 • Gevolgen van hechting vanuit stress belicht
 • Trauma en hechting
 • Pijlers traumasensitief opvoeden
 • Interventies die je kunt inzetten

Na het volgen van deze training heb/kun je:

 • Ontstaan van hechting en soorten hechtingsstijlen
 • Hoe hechtingsstijlen te classificeren zijn
 • Verschillende hechtingsproblemen te onderscheiden
 • Kennis van de richtlijn problematische gehechtheid
 • De relatie tussen hechting en trauma
 • De relatie tussen onveilige hechting en gedragsproblematiek
 • Verschillende verklaringsmodellen te hanteren bij de onderkenning en verklaring van hechtingsproblemen
 • Welke risicofactoren de kans op hechtingsproblemen verhogen.
 • Tijdig herkennen van signalen van hechtingsproblemen
 • Welke signalen het inschakelen van andere professionals vraagt
 • Welke interventies er mogelijk zijn in welke levensfase van het kind
 • Traumasensitief te reageren in gesprekken met ouders of jeugdigen met hechtingsproblemen
 • Hoe geleerde toe te passen in eigen praktijk!

Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!


Trainers

Sandra van der Vliet

Sandra van der Vliet
Sandra van der Vliet heeft in de afgelopen 30 jaar gewerkt in de (gedwongen) jeugdhulpverlening. Zij is gestart als groepsleidster in een kindertehuis, heeft daarna als Jeugd- en gezinsbeschermer gewerkt en werkte de afgelopen jaren bij Veilig Thuis. Na het behalen van een PABO diploma is zij werkzaam geweest als leerkracht op een basisschool.
Echter een stukje van haar hart was achter gebleven bij het werken met kinderen en gezinnen in lastige opvoedsituaties waardoor zij weer is geen werken in de de gedwongen hulpverlening. Tegelijkertijd heeft zij een opleiding tot trainer gevolgd en interne trainingen verzorgd binnen De Jeugd- en Gezinsbeschermers en voor professionals bij Veilig Thuis. Door haar jarenlange ervaring in het werkveld heeft zij expertise opgebouwd op het gebied van gespreksvoering met kinderen, rapporteren, oplossingsgericht werken en het thema huiselijk geweld en kindermishandeling.
De wens om professionals binnen jeugdhulp/ jeugdbescherming en sociaal domein verder toe te rusten en vakbekwaam te maken zodat ook zij met hun “hart” hulpverlening kunnen blijven bieden, heeft gemaakt dat zij zich nu volledig als trainer inzet bij Stichting Groeimee.

Teamleider Yvonne van Pouderoijen

Yvonne van Pouderoijen
Drs. Yvonne van Pouderoijen is orthopedagoog, expertise Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Yvonne heeft jarenlange ervaring in het werken binnen de jeugdzorg als gedragswetenschapper, teammanager, behandelcoördinator, hulpverlener en trainer. In de rol als inhoudelijk adviseur vanuit het Landelijk Netwerk Veilig Thuis is zij in 2018 betrokken geweest bij het opstellen van het afwegingskader bij 4 van de 8 beroepsgroepen. Tevens was zij aandachtfunctionaris Triage-instrument en landelijk trainer Triage- Instrument, herziende versie. Momenteel is zij  naast haar werk als trainer ook projectleider & onderzoeker bij de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland op het thema Meldcode & Empowerment.


Referenties

“/”

“/”

Extra informatie

Trainingsdata

20-06-2024

Wanneer de training geen doorgang kan vinden, brengen wij jou hier twee weken voorafgaand aan de training van op de hoogte.
Duur

Een dag

Punten

8.25 SKJ

Aantal personen

12

Locatie

Alkmaar

Adres

Hertog Aalbrechtweg 18, 1823 DL Alkmaar

Lunch

Inbegrepen (Bij dieetwensen of vegetarisch graag even doorgeven)

Trainingsmateriaal

Inclusief studiemateriaal en certificaat

Trainingsniveau

Niveau van de training: HBO niveau Aanvangsniveau: HBO werk- en denkniveau. Wanneer je toch graag deze training zou willen volgen, maar niet aan dit niveau voldoet, neem dan contact met ons op.

Eerst volgende startdatum

20-06-2024

Voor wie

*Jeugd – en gezinsprofessionals
*Jeugdzorgwerkers
*Sociaal professionals:
Register Cliëntenvertrouwens-personen WZD,
Cliëntondersteuners,
Gezinshuisouders,
GGZ-agogen,
Maatschappelijk werk,
Mantelzorgmakelaars,
Psychodiagnostisch Werkenden,
Sociaal Agogen,
Sociaal Werkers