Feitelijk en zorgvuldig rapporteren

 264,00

feitelijk – doelgericht en helder!

Twee dagdelen van 3.5 uur
9.20 SKJ, 6.5 Registerplein
Egmond aan de Hoef
Eerst volgende startdatum: Najaar 2024, exacte data volgt!
Wil je je inschrijven samen met 1 of meer collega’s? Wijzig hieronder dan het aantal. Op de afrekenpagina verderop is het mogelijk om de extra namen en emailadressen toe te voegen.
Categorie:

Beschrijving

Als professional gaat er geen dag voorbij zonder dat je bevindingen vastlegt middels rapportage in cliëntdossiers. Hierbij is duidelijke schrijftaal, een feitelijke weergave van gebeurtenissen en een juiste analyse op papier zetten een belangrijk onderdeel van je werk.

Rapportages zijn van grote invloed op de voortgang van het traject voor de cliënt. Maar ook voor collega’s en andere organisaties.

Er wordt een beeld gevormd en dit staat vast op papier. Daarom is zorgvuldigheid en objectiviteit erg belangrijk!

Concreet, feitelijk en doelgericht schrijven; dat is waar het over moet gaan.

Noodzaak is dat wat je ziet en hoort zo concreet & feitelijk mogelijk opschrijft, waarbij er geen ruimte is voor interpretatie van degene die het leest.

Wat je schrijft is voor de client en anderen leesbaar. Een mening laat je buiten beschouwing tenzij dit expliciet wordt verzocht.

In het werk als sociaal professional kan je te maken krijgen met lastige en/ of  emotionele situaties. Dit kan afleiden en kan je meenemen in een verhaal/ beleving en hierdoor het schrijven van je rapportage beïnvloeden. Het kan hierdoor onbedoeld lang en gekleurd worden en kost dan onnodig veel tijd.

Voor de client en anderen kan dit tevens onduidelijkheid scheppen en zelfs tot klachten leiden.

In deze training van 2 dagdelen leer je feitelijk, doelgericht en helder te rapporteren in een voor iedereen begrijpelijke taal. Het is kort en bondig en het zal gaan waar het over moet gaan. Per slot van rekening is het dossier van de client en gaan we er vanuit dat de client dit ook leest.

Door het volgen van deze training schrijf je rapportage die ondersteunend is en tijd bespaart. Je geeft inzicht in de situatie en het biedt transparantie in het werk wat je doet, zowel naar de client als anderen die het lezen!


In de training komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Het positieve effect van feitelijk schrijven
 • Feiten te scheiden van meningen en/of interpretatie
 • Doelgericht en effectief schrijven
 • Afstemmen op de lezer (perspectief innemen)
 • Wat schrijf je wel en wat schrijf je niet op
 • Welke woorden laten ruimte voor interpretatie en gebruik je liever niet

Na het volgen van deze training heb/kun je:

 • Inzicht in effecten van feitelijke rapportage/ registratie
 • Effectief en doelgericht rapporteren
 • Schrijven in begrijpelijke taal
 • Feiten van scheiden van meningen en/ of interpretaties
 • Het perspectief van de lezer in nemen
 • Kennis over wat je weglaat (kort/ bondig en relevant)
 • Hoe je interpretatie van tekst zo veel mogelijk voorkomt
 • Objectief en actief schrijven
 • Hoe je tijd kunt winnen met kort en bondig rapporteren

Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!


Trainers

Sandra van der Vliet

Sandra van der Vliet
Sandra van der Vliet heeft in de afgelopen 30 jaar gewerkt in de (gedwongen) jeugdhulpverlening. Zij is gestart als groepsleidster in een kindertehuis, heeft daarna als Jeugd- en gezinsbeschermer gewerkt en werkte de afgelopen jaren bij Veilig Thuis. Na het behalen van een PABO diploma is zij werkzaam geweest als leerkracht op een basisschool.
Echter een stukje van haar hart was achter gebleven bij het werken met kinderen en gezinnen in lastige opvoedsituaties waardoor zij weer is geen werken in de de gedwongen hulpverlening. Tegelijkertijd heeft zij een opleiding tot trainer gevolgd en interne trainingen verzorgd binnen De Jeugd- en Gezinsbeschermers en voor professionals bij Veilig Thuis. Door haar jarenlange ervaring in het werkveld heeft zij expertise opgebouwd op het gebied van gespreksvoering met kinderen, rapporteren, oplossingsgericht werken en het thema huiselijk geweld en kindermishandeling.
De wens om professionals binnen jeugdhulp/ jeugdbescherming en sociaal domein verder toe te rusten en vakbekwaam te maken zodat ook zij met hun “hart” hulpverlening kunnen blijven bieden, heeft gemaakt dat zij zich nu volledig als trainer inzet bij Stichting Groeimee.


Referenties

“Ik had niet kunnen bedenken dat een ‘saai’ onderwerp als rapporteren zo leerzaam zou kunnen zijn.”

“Je leert kritisch naar je eigen stijl en teksten te kijken.”

“Overzichtelijke, inhoudelijk correcte training. Een aanrader!”

Extra informatie

Trainingsdata

najaar 2024, meer info volgt

Wanneer de training geen doorgang kan vinden, brengen wij jou hier twee weken voorafgaand aan de training van op de hoogte.
Tijd

9:30 – 17:00

Duur

Twee dagdelen van 3.5 uur

Punten

9.20 SKJ, 6.5 Registerplein

Locatie

Egmond aan de Hoef

Trainingsmateriaal

Inclusief studiemateriaal en certificaat

Trainingsniveau

(Minimaal MBO) HBO werk – en denkniveau

Extra

Incompany in overleg

Voor wie

*Jeugd – en gezinsprofessionals
*Jeugdzorgwerkers
*Sociaal professionals:
• Register Cliëntenvertrouwens-personen WZD
• Cliëntondersteuners
• Gezinshuisouders
• GGZ-agogen
• Maatschappelijk werk
• Mantelzorgmakelaars
• Psychodiagnostisch Werkenden
• Sociaal Agogen,
• Sociaal Werkers