Beroepscode, tuchtrecht & Beroepsethiek

 110,00 264,00

Basis- en verdiepende training in 2 dagdelen (los te volgen!)

2 x een dagdeel
Basis: 6.25 SKJ, Verdieping: 7 SKJ
Alkmaar
Eerst volgende startdatum: 15-05-2024
Wil je je inschrijven samen met 1 of meer collega’s? Wijzig hieronder dan het aantal. Op de afrekenpagina verderop is het mogelijk om de extra namen en emailadressen toe te voegen.

Beschrijving

Dit is de verplichte SKJ training Beroepscode, tuchtrecht en ethiek

LET OP:
Het  is mogelijk om de basistraining (dagdeel:2) of de verdiepende training (dagdeel:2) los te volgen. Vul bij opmerkingen in of je beide dagdelen of 1 dagdeel (en welk dagdeel) wilt volgen.m de basistraining (basis) of de verdiepende training(verdieping) los te volgen.


Inhoud dagdeel 1 (basismodule Professionele standaarden):

In de training reflecteer je op je eigen waarden en hoe deze een rol spelen in het professionele handelen.

Er wordt aandacht besteed aan professionele autonomie en wat hierin verwacht wordt van zowel de professional als van de organisatie om dit naar behoren te faciliteren. De Professionele standaarden zoals de vakinhoudelijke richtlijnen en de beroepscode worden behandeld en wordt mee geoefend.

Het werkveld van de sociaal werker is breed. Dit vraagt van de professionals om goed toegerust te zijn in het nemen van de soms moeilijke besluiten. Maar hoe neem je nou eigenlijk zo’n moeilijk besluit en hoe weeg je deze besluiten goed af? Hierbij rijst vaker de vraag of we juist handelen. Je zult dit soort morele vragen en hieruit ethische dilemma’s leren herkennen in praktijksituaties. En je krijgt handvatten aangereikt om hier in de praktijk beroepsmatig mee om te gaan door de situatie vanuit verschillende perspectieven te belichten.

Dit eerste dagdeel wordt afgesloten met een plenaire kennistoets.


Inhoud dagdeel 2 (Beroepsethiek en Moreel beraad):

De behandelde theorie van dagdeel 1 m.b.t. ethiek zal in dit 2e dagdeel in de praktijk worden gebracht door eigen geanonimiseerde casuïstiek uit de praktijk in een Moreel beraad te bespreken. Je leert een morele vraag te formuleren en een ethisch dilemma in kaart te brengen. In dit Morele beraad wordt er met stappen gewerkt die de groep stapsgewijs door het Morele beraad heen leiden, zodat dit voor iedere deelnemer goed te volgen en uitvoerbaar is. Door het op deze wijze oefenen van een Moreel beraad in de training ben je na afloop in staat een Moreel beraad in de eigen organisatie op team – of intervisieniveau toe te passen.


Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!


Trainers

Sandra van der Vliet

Sandra van der Vliet
Sandra van der Vliet heeft in de afgelopen 30 jaar gewerkt in de (gedwongen) jeugdhulpverlening. Zij is gestart als groepsleidster in een kindertehuis, heeft daarna als Jeugd- en gezinsbeschermer gewerkt en werkte de afgelopen jaren bij Veilig Thuis. Na het behalen van een PABO diploma is zij werkzaam geweest als leerkracht op een basisschool.
Echter een stukje van haar hart was achter gebleven bij het werken met kinderen en gezinnen in lastige opvoedsituaties waardoor zij weer is geen werken in de de gedwongen hulpverlening. Tegelijkertijd heeft zij een opleiding tot trainer gevolgd en interne trainingen verzorgd binnen De Jeugd- en Gezinsbeschermers en voor professionals bij Veilig Thuis. Door haar jarenlange ervaring in het werkveld heeft zij expertise opgebouwd op het gebied van gespreksvoering met kinderen, rapporteren, oplossingsgericht werken en het thema huiselijk geweld en kindermishandeling.
De wens om professionals binnen jeugdhulp/ jeugdbescherming en sociaal domein verder toe te rusten en vakbekwaam te maken zodat ook zij met hun “hart” hulpverlening kunnen blijven bieden, heeft gemaakt dat zij zich nu volledig als trainer inzet bij Stichting Groeimee.

Teamleider Yvonne van Pouderoijen

Yvonne van Pouderoijen
Drs. Yvonne van Pouderoijen is orthopedagoog, expertise Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Yvonne heeft jarenlange ervaring in het werken binnen de jeugdzorg als gedragswetenschapper, teammanager, behandelcoördinator, hulpverlener en trainer. In de rol als inhoudelijk adviseur vanuit het Landelijk Netwerk Veilig Thuis is zij in 2018 betrokken geweest bij het opstellen van het afwegingskader bij 4 van de 8 beroepsgroepen. Tevens was zij aandachtfunctionaris Triage-instrument en landelijk trainer Triage- Instrument, herziende versie. Momenteel is zij  naast haar werk als trainer ook projectleider & onderzoeker bij de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland op het thema Meldcode & Empowerment.


Referenties

“Ik vond de training zeer verhelderend. Vaak blijf je toch relatief op de oppervlakte zitten bij een training, maar bij deze training ga je echt de diepte in en behandel je vraagstukken vanuit de praktijk! Al om al een goede cursus!”

“Vlotte, heldere en praktische training. Ook als je hem verplicht moet volgen om SKJ geregistreerd te worden/te blijven is het een waardevolle training waar je zeker iets uit haalt.”

“Leerzaam om samen met collega’s en de trainers de theorie en vooral de stappen van het moreel beraad door te lopen in een veilige en gelijkwaardige omgeving / sfeer”

“Door deze training sta je weer even stil bij de kaders waarin je werkt maar vooral ook de vrijheid die je hebt als professional. Het zorgt voor een helikopter view en leert je denken vanuit verschillende perspectieven. De koppeling met de beroepscode en de vakinhoudelijke richtlijnen zorgen voor hele concrete handvatten die je direct kan toepassen in de praktijk.”

Inspirerend en vernieuwend, juist als je dacht alles al te weten.

“Ik ben normaal gezien echt kritisch over trainingen en vind ze altijd tegenvallen, dus dat ik allemaal 10en heb gegeven is echt uitzonderlijk voor mij. Het is een erg fijne en concrete training om te volgen. Een must als je in de jeugdhulpverlening werkzaam bent.”

“Het is belangrijk om deze training te volgen, om te weten wat je rechten en plichten zijn. Het inspireert en laat je kritisch nadenken.”

“Voor mij als beginnend professional was dit erg leerzaam. Het heeft mij meer handvatten gegeven om autonoom te handelen en door het moreel beraad heb ik veel geleerd over de perspectieven van andere deelnemers. Aanrader!”

“De training: ‘Basis- en verdiepingstraining Professionele standaard voor de jeugd- en gezinsprofessional’ zou ik collega hulpverleners aan willen raden. Waar ik in het begin dacht een stoffige saaie training te gaan volgen, heeft deze training het tegendeel bewezen. De theorie sluit aan op het werkveld en geeft inzichten van hoe dit toe te passen. Verder heeft de training mij kennis gegeven van onderbelichte, maar zeker niet minder belangrijke thema’s als hulpverlener.”

Extra informatie

Trainingsdata

Zie Startdatum

Wanneer de training geen doorgang kan vinden, brengen wij jou hier twee weken voorafgaand aan de training van op de hoogte.
Tijd

9:00-13:00

Aantal personen

12

Duur

2 x een dagdeel

Studiebelasting

2 uur (dit zijn de uren buiten de trainingsuren ter voorbereiding op de training)

Punten

Basis: 6.25 SKJ, Verdieping: 7 SKJ

Locatie

Alkmaar

Adres

Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BG Alkmaar

Trainingsmateriaal

Inclusief studiemateriaal en certificaat

Trainingsniveau

Niveau van de training: HBO niveau Aanvangsniveau: HBO werk- en denkniveau. Wanneer je toch graag deze training zou willen volgen, maar niet aan dit niveau voldoet, neem dan contact met ons op.

Startdatum

Woe 15 mei (Basis) & Woe 22 mei2024 (Verdieping), Woe 12 Jun (Basis) en Woe 19 juni 2024 (Verdieping), Ma 8 juli (Basis) & Ma 15 juli 2024 (Verdieping), Di 6 aug (Basis) & Di 13 aug 2024 (Verdieping), Ma 23 sept (Basis) & Ma 30 sept 2024 (Verdieping), Ma 14 okt (Basis) & Ma 21 Okt 2024 (Verdieping), Ma 11 nov (Basis) & Ma 18 nov 2024 (Verdieping), Do 5 dec (Basis) & Do 12 dec 2024 (Verdieping)

Extra

Incompany in overleg

Voor wie

Deze training is bedoeld voor alle professionals Sociaal Werk. In de functies:
• Jeugd- en gezinsprofessional
• Jeugdzorgwerkers
• Maatschappelijk werker
• Opbouwwerker
• Wijk sociaalwerker
• Sociaal-agogisch begeleider
• Jongerenwerker
• GGZ-agoog
• Reclasseringswerker
• Casemanager dementie