Geplaatst op

Preventief Ambulant Jeugdhulpverleners Voortgezet Onderwijs regio Noord-Kennemerland

24 tot 36 uur, CAO Jeugdzorg, schaal 9 (max € 4919,81)

Groeimee ontwikkelt door! In verband met uitbreiding zoeken wij voor meerdere scholen in het voor VO, VSO of Praktijkonderwijs ervaren Preventief Ambulant Jeugdhulpverleners.

Wat ga je doen?

Er wordt contextueel gewerkt binnen en buiten de school met zowel leerlingen als hun gezinnen en sociale netwerk. Met elkaar wordt ingezet op het realiseren van inclusiever onderwijs, het voorkomen van schooluitval en inzet van specialistische vormen van jeugdhulp door vroegtijdig signaleren en interveniëren.  

De Preventief Ambulant Jeugdhulpverlener:

 • Draagt in samenspraak met school bij aan een preventieve aanpak gericht op een positief pedagogisch klimaat, het welbevinden van de leerlingen en het versterken van hun veerkracht.  
 • Begeleidt, coacht en adviseert onderwijsprofessionals, ouders/verzorgers en leerlingen bij vragen rondom opvoeden en opgroeien.
 • Werkt samen in de driehoek ouders/verzorgers, leerling en school aan een gezamenlijke integrale aanpak.
 • Werkt binnen de school om de problematiek van de leerling vroegtijdig te normaliseren en te voorkomen dat er geïndiceerde (jeugd)hulpverlening ingezet moet worden.
 • Werkt buiten de school (systeemgericht) en organiseert ambulante begeleiding thuis of in het netwerk om vroegtijdig te normaliseren en te voorkomen dat er geïndiceerde (jeugd)hulpverlening ingezet moet worden.
 • Zoekt in geval van complexe en/of meervoudige problematiek de samenwerking op met specialistische jeugdhulpverlening en kan adviseren over de benodigde inzet.
 • Kan, indien nodig, in de regio een beschikkingsaanvraag doen voor specialistische jeugdhulp bij de gemeente.

Groeimee

Groeimee is een bevlogen en innovatieve organisatie die zich richt op het bieden van ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. De organisatie is opgebouwd uit drie grote pijlers: Detachering, Trainingscentrum en Jeugdhulp & Onderwijs.

Binnen de afdeling Jeugdhulp & Onderwijs zijn diverse teams actief, voornamelijk in de regio West Friesland, Noord Kennemerland en Midden Kennemerland. De Preventief Ambulant Jeugdhulpverlener is onderdeel van het Jeugd- en Schoolteam in Noord Kennemerland.

De Preventief Ambulant Jeugdhulpverlener werkt zelfstandig op en vanuit de school, hierbij wordt nauw samengewerkt met de collega’s in de ondersteuningsstructuur van de school. Binnen het Jeugd- en Schoolteam van Groeimee werkt de Preventief Ambulant Jeugdhulpverlener samen met collega Jeugd- en Schoolcoaches, Gedragswetenschapper Jeugd- en Schoolteam en de Gedragswetenschappers JGGZ-VO.

Wat breng je mee?

Als professional weet jij als geen ander dat uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden én een groot empathisch vermogen onmisbaar zijn in ons werkveld. Je bent verbindend, flexibel en werkt zelfstandig. Daarnaast is een oplossingsgerichte houding een belangrijk item voor ons. Je bent analytisch sterk en kunt als gespreksleider omgaan met meerzijdige partijdigheid.

Als je daarnaast ook onderstaand rijtje kunt afvinken, dan gaan we heel graag met jou in gesprek! 

 • Minstens HBO geschoold (SPH/MWD).
 • SKJ registratie of mogelijkheid tot registratie is vereist (dit is een voorwaarde die bij wet wordt gesteld).
 • Een VOG (niet ouder) dan 3 maanden.
 • Ervaring met en kennis van intercultureel werken.
 • Op de hoogte van procedures onderwijs, gebiedsteams en (jeugd)hulpverlening.
 • Ervaring met het bieden van gezinsinterventies.
 • Kennis van en ruime ervaring met systeemgericht, oplossingsgericht en netwerkgericht werken in de jeugdhulpverlening.
 • In staat om buiten de kaders te denken en te handelen.

Gezien de teamsamenstelling en vraag nodigen wij specifiek kandidaten met een andere culturele achtergrond dan de Europese uit om contact met ons op te nemen.

Wat kun je van Groeimee verwachten?

Groeimee ontwikkelt samen met de jeugdhulpregio, het SWV en de scholen de jeugdhulp op school in diverse regio’s door.  Met onze kennis, ervaring en preventieve aanpak zetten wij ons in voor een beter welbevinden van leerlingen of studenten. Binnen Groeimee krijg je de ruimte om jouw talenten optimaal in te zetten en er is veel ruimte voor eigen inbreng. 

 • Een team van inspirerende, betrokken en zeer ervaren collega’s binnen een informele werkcultuur.
 • De CAO Jeugdzorg is van toepassing.
 • Naast een salaris in schaal 9 met uitloop periodiek +2 (afhankelijk van jouw kennis, opleiding en ervaring max. € 4919,81).
 • Een goede pensioenregeling.
 • Een goede reiskosten- en thuiswerkregeling.
 • Een studiebudget van € 750,00 op jaarbasis om jouw SKJ registratie op peil te houden.

Het betreft een arbeidsovereenkomst variërend tussen 24 en 36 uur per week, voor in eerste instantie een jaar. Omdat je werkzaam bent op en vanuit school, ben je de schoolvakanties (grotendeels) vrij. Je werkt gedurende de schoolweken wat meer uren (naar rato van jouw arbeidsovereenkomst en vrije dagen) om de vakanties te compenseren.

Enthousiast? 

Stuur dan jouw motivatiebrief en CV voor 30 juni naar sollicitatie@stichtinggroeimee.nl. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 3 juli (hele dag) en donderdag 4 juli (tot 14.00).

Heb je nog vragen of behoefte aan meer informatie? Dan kun je contact opnemen met Judith Wit, leidinggevende Jeugdhulp & Onderwijs Stichting Groeimee op nummer 06 14969905 of j.wit@stichtinggroeimee.nl.