Geplaatst op

Jeugd- en Schoolcoaches Voortgezet Onderwijs regio Noord Kennemerland

24 tot 36 uur, CAO Jeugdzorg, schaal 9 (max € 4919,81)

Groeimee ontwikkelt door! In verband met uitbreiding zoeken wij voor meerdere scholen in het voor VO, VSO of Praktijkonderwijs ervaren Jeugd- en Schoolcoaches.

Wat ga je doen?

Je gaat binnen de school aan de slag met ondersteuningsvragen van leerlingen, in nauwe samenwerking met ouders/verzorgers en de school. Met elkaar wordt ingezet op het realiseren van inclusiever onderwijs, het voorkomen van schooluitval en inzet van specialistische vormen van jeugdhulp door vroegtijdig signaleren en interveniëren.  

De Jeugd- en Schoolcoach:

 • Denkt mee met school en kan als jeugdhulpspecialist advies en coaching bieden aan onderwijsprofessionals bij vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien. 
 • Sluit aan bij vroegsignalering door onderwijsprofessionals en kan vanuit deze vroegsignalering preventief gesprekken voeren met leerlingen en diens ouders/verzorgers om leerlingen in hun kracht te zetten en de sociale omgeving te activeren.  
 • Kan ondersteuningsvragen verhelderen, beantwoorden en/of verkleinen. Indien nodig wordt een Gedragswetenschapper JGGZ-VO, Preventief Ambulant Jeugdhulpverlener VO of een collega vanuit de lokale toegang van de gemeente betrokken.   
 • Kan, indien nodig, een beschikking aanvragen voor intensievere of meer specialistische vervolghulp bij de gemeente waar de jeugdige woonachtig is.
 • Kan, indien nodig, een brugfunctie hebben tussen school en specialistische (jeugd)hulpverlening.

Groeimee

Groeimee is een bevlogen en innovatieve organisatie die zich richt op het bieden van ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. De organisatie is opgebouwd uit drie grote pijlers: Detachering, Trainingscentrum en Jeugdhulp & Onderwijs.

Binnen de afdeling Jeugdhulp & Onderwijs zijn diverse teams actief, voornamelijk in de regio West Friesland, Noord Kennemerland en Midden Kennemerland. De Jeugd- en Schoolcoach is onderdeel van het Jeugd- en Schoolteam in Noord Kennemerland.

De Jeugd- en Schoolcoach werkt zelfstandig op school en is hierbij onderdeel van de ondersteuningsstructuur van de school. Binnen het Jeugd- en Schoolteam van Groeimee werkt de Jeugd- en Schoolcoach samen met collega Preventief Ambulant Jeugdhulpverleners, de Gedragswetenschapper Jeugd- en Schoolteam en de Gedragswetenschappers JGGZ-VO.

Wat breng je mee?

Als professional weet jij als geen ander dat uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden én een groot empathisch vermogen onmisbaar zijn in ons werkveld. Je bent verbindend, flexibel en werkt zelfstandig. Daarnaast is een oplossingsgerichte houding een belangrijk item voor ons. Je bent analytisch sterk en kunt als gespreksleider omgaan met meerzijdige partijdigheid.

Als je daarnaast ook onderstaand rijtje kunt afvinken, dan gaan we heel graag met jou in gesprek! 

 • Minstens HBO geschoold (SPH/MWD).
 • SKJ registratie of mogelijkheid tot registratie is vereist (dit is een voorwaarde die bij wet wordt gesteld).
 • Een VOG (niet ouder) dan 3 maanden.
 • Op de hoogte van procedures onderwijs, gebiedsteams en (jeugd)hulpverlening.
 • Kennis van en ruime ervaring met oplossingsgericht en netwerkgericht werken in de jeugdhulpverlening.
 • In staat om buiten de kaders te denken en te handelen.
 • Ervaring in het bieden van schoolmaatschappelijk werk is een pré.

Wat kun je van Groeimee verwachten?

Groeimee ontwikkelt samen met de jeugdhulpregio, het SWV en de scholen de jeugdhulp op school in diverse regio’s door.  Met onze kennis, ervaring en preventieve aanpak zetten wij ons in voor een beter welbevinden van leerlingen of studenten. Binnen Groeimee krijg je de ruimte om jouw talenten optimaal in te zetten en er is veel ruimte voor eigen inbreng. 

 • Een team van inspirerende, betrokken en zeer ervaren collega’s binnen een informele werkcultuur.
 • De CAO Jeugdzorg is van toepassing.
 • Naast een salaris in schaal 9 met uitloop periodiek +2 (afhankelijk van jouw kennis, opleiding en ervaring max. € 4919,81).
 • Een goede pensioenregeling.
 • Een goede reiskosten- en thuiswerkregeling.
 • Een studiebudget van € 750,00 op jaarbasis om jouw SKJ registratie op peil te houden.

Het betreft een arbeidsovereenkomst variërend tussen 24 en 36 uur per week, voor in eerste instantie een jaar. Omdat je werkzaam bent op en vanuit school, ben je de schoolvakanties (grotendeels) vrij. Je werkt gedurende de schoolweken wat meer uren (naar rato van jouw arbeidsovereenkomst en vrije dagen) om de vakanties te compenseren.

Enthousiast? 

Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar sollicitatie@stichtinggroeimee.nl